Karácsonyi másnapi keresztszentelés a szegedi Dugonics temetőben

image-27-12-15-09-11-12December 26-án, Karácsony másodnapján, Szegeden, az ünnepi főpapi szent liturgia után Tyihon podolszki püspök atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója a szegedi Dugonics temetőbe ment, ahol az Odesszában készült és Szegedre szállított, 2015 őszén felállított emlékkeresztet áldotta meg a II. világháború harcai során Szegeden és környékén elesett és eltemetett orosz, ukrán katonák emlékére. A főpappal együtt szolgált prot. Imrényi Tibor parochus, valamint Szvjatoszlav Bulah pap és Vajna-Éliás István diakónus, budapesti lelkészek. A kereszt megszentelése után Tyihon püspök atya halotti emlékszertartást tartott az itt nyugvó igazhitű keresztények lelkének üdvösségért. Az istentiszteleten számos hívő vett részt, valamint a 70 évvel ezelőtti súlyos harcokra és áldozatokra emlékező szegediek és környékbeliek. A gyászszertartáson jelen volt és együtt imádkozott V. A. Szemigyetko, az Orosz Föderáció budapesti nagykövetsége hadi sírgondozó osztályának a vezetője. 

Az istentisztelet végén, amelyről a Magyar Televízió is tudósítást készített mind a híradó, mind a januárban esedékes ortodox keresztény vallási adás részére, a püspök atya rövid beszédben fordult az egybegyűlt emlékező közösséghez, amelyben a szabadságért, függetlenségért, hitért kiontott vérre emlékeztetett, mely mindnyájunk számára követendő példa, melynek mindnyájan a gyermekei kell, hogy legyünk.

A szegedi Dugonics temetőben kb. 250 orosz, ukrán közkatona és tiszt van eltemetve, és szegedi régészek szerint sokak nyakában kereszt volt. Szeged környékén ezen felül ─ az itt harcoló, egykori szovjet hadseregből ─ több mint 600 elesett katonát tartanak számon.

Az emlékkereszt az odesszai ortodox egyházmegye ajándéka, Szegedre szállítását a KÉSZ Holding Szeged vállalta önkéntes felajánlásként, a temetőben való felállítására pedig a szegedi Keresztény Értelmiségek Szövetsége adományából és a Szent György Nagyvértanú egyházközség gyűjtése eredményeképpen került sor, az elhunytakra való méltó megemlékezés és az egykor egymás ellen harcoló népek közötti megbékélés jegyében.

I. T.

*
*

This post is also available in: orosz

Vélemény, hozzászólás?