Tyihon püspök december elejei látogatásának krónikája

IMG_4600Főpapunk december 2-án, szerdán, Hévízen, a város ortodox közösségében kezdte meg látogatását a Magyar Ortodox Egyházmegyében. Hévízen prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus volt a kísérője, megmutatta a r. katolikus templomot, ahol nagy ünnepeken az ortodox istentiszteleteknek adnak helyt, felkereste azt a telket, ahol az új templomot fogják felépíteni a Szűzanya „Életet adó Forrás” ikonjának tiszteletére, és megtekintette a templom terveit. 

Tyihon püspök aznap Budapesten találkozott a Hunguest szállodaláncolat vezetőivel, köszönetet mondott a lehetőségért, hogy a társaság egyik szállodájának a telkén épülhet fel az új hévízi templom, és megbeszélést folytatott velük a készülő földszerződésről.

*

December 3-án, csütörtökön, a Szűzanya Templomi Bevezetése ónaptár szerinti ünnepének előestéjén Tyihon püspök a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz templomba látogatott, ahol ünnepi vigíliát tartott. A főpappal együtt szolgált prot. Kádár Iván, a templom parochusa, valamint Tatárka Kirill, Gyimitrij Szvirko papok és Vajna-Éliás István diakónus.

A virrasztó istentisztelet végén a parochus köszöntötte főpapunkat, majd a püspök atya prédikációja következett, amelyet az ünnep tanításának szentelt.

*

December 4-én, pénteken, az ünnep ónaptár szerint napján Tyihon püspök a budapesti Nagyboldogasszony templomban tartott szent liturgiát, amely egyházi szláv, görög és magyar nyelven folyt. A főpappal együtt szolgált prot. Imrényi Tibor, prot. Magyar István, Gyimitrij Kornyilov, Szvjatoszlav Bulah papok, valamint Vajna-Éliás István és Vlagyimir Csepizsov diakónusok. A kórust Gvolik Éva vezette.

Az istentisztelet végén a püspök atya prédikált a Szűzanya szerepéről üdvösségünk történetében és az ünnep jelentőségéről. Kifejezte reményét, hogy mind a papság, mind a hívők segítségére lesznek új, magyar földön megkezdett szolgálatában, majd prot. Magyar István köszöntötte abból az alkalomból, hogy első ízben végzett szent liturgiát a Nagyboldogasszony székesegyházban.

*

Főpapunk szolgálata december 5-én folytatódott a debreceni Szentháromság templomban, ahol Sipos Barnabás parochus és Szvjatoszlav Bulah pap segédletével tartott halotti emlékszertartást a megboldogult II. Alekszij pátriárka lelkének üdvösségéért, aki hét évvel ezelőtt, december 5-én hunyt el.

Az istentisztelet végén Tyihon püspök prédikációval fordult az egybegyűltekhez, amelyben az elhunytakért végzett ima fontosságáról szólt, és felidézte a megboldogult pátriárka áldozatos munkásságát mind az orosz egyházért, mind a magyarországi esperességért, ill. egyházmegyéért.

*

Főpapunk aznap, december 5-én, délután a nyíregyházi Szent György Nagyvértanú templomot kereste fel. Megtekintette az értékes ikonosztáziont, a könyvtárat, ahol több mint 800 kötetet őriznek, köztük egy 17. századból származó nyomtatványt. A látogatás során Krank József parochus és Szvjatoszlav Bulah papok kísérték.

*

Ugyancsak december 5-én, Szent Miklós ünnepének estéjén a püspök atya a miskolci Szentháromság templomban tartott vigíliát. A főpappal együtt szolgált Krank József parochus, prot. Magyar István, Tatárka Kirill, Szvjatoszlav Bulah papok, valamint Vajna-Éliás István és Szegedi Szabolcs István diakónusok. Az istentisztelet végén, amely egyházi szláv és magyar nyelven folyt, a parochus köszöntője után főpapunk prédikációt tartott. Szólt a keresztény hit erejéről, megőrzésének fontosságáról a mai világban, melyben éppen Szent Miklós püspök mutatott számunkra példát Krisztusnak szentelt életével.

Ezután a vasárnapi iskolába járó gyermekek köszöntötték a püspököt, ő pedig, a magyar hagyományokat követve, minden gyermeket megajándékozott.

*

Az egyházmegyei látogatás a december 6-i, vasárnapi szent liturgiával zárult a tokaji Szent Miklós templomban, a templom címünnepén, alapításának 225. évfordulóján.

1733-1798 között működött Tokajban az „Orosz Tokaji Misszió”, amelynek fő feladata a tokaji bor beszerzése volt az orosz cári udvar számára. 1790-ben a Misszió munkatársainak és a Tokajban és környékén élő görög, valamint makedo-vlah hívők erőfeszítéseinek eredményeként épült fel az ortodox templom Csodatévő Szent Miklós főpap tiszteletére.

Az ünnepen a főpappal együtt szolgált prot. Nyikolaj Kim, Szvjatoszlav Bulah pap, valamint Szegedi Szabolcs István, miskolci diakónus, tokaji megbízott.

Az ünnepi istentiszteleten, amely egyházi szláv és magyar nyelven folyt, és amelyet a helyi tv-hálózat is közvetített, részt vett Posta György, tokaji polgármester, M. V. Vorobjev, az Oroszországi Föderáció katonai attaséja, ott voltak a Doni Kozákok képviselői, akik külön erre az alkalomra érkeztek Tokajba.

A szent liturgia után, amely Tyihon püspök prédikációjával és a vendégek köszöntésével zárult, főpapunk találkozott és megbeszélést folytatott a város polgármesterével, az orosz nagykövetség munkatársaival, valamint a doni kozákok képviselőivel.

Vélemény, hozzászólás?