Ürömben sor került Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő hamvainak ünnepélyes újratemetésére

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2004. szeptember 11-én Ürömön ünnepélyes keretek között megemlékeztek Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő (1783-1801), I. Pál orosz cár leánya, Habsburg József nádor felesége földi hamvainak visszaszállításáról azok történelmi nyughelyére, a hercegnő égi patrónusa nevét viselő Szent Alexandra vértanúnő kápolnába. Az ünnepséget Főtisztelendősége Hilarion (Alfejev) bécsi és ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye ideiglenes kormányzó főpapja vezette.

A magas rangú vendégek között ott volt Főtisztelendősége Simeon berlini és nyugat-európai metropolita (Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház) és Sofronije (Drincec) gyulai püspök (Magyarországi Román Ortodox Egyház), Főtisztelendősége dr. Erdő Péter Esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása, a magyar kormány nevében dr. Gulyás Kálmán, a NKÖM egyházi kapcsolatokért felelős államtitkára, Laboda Gábor országgyűlési képviselő, Üröm város polgármestere, Semjén Zsolt országgyűlési képviselő, V. L. Muszatov, az Oroszországi Föderáció rendkívüli és meghatalmazott budapesti nagykövete, a Budai Szerb Ortodox Püspökség és az Örmény Apostoli Egyház képviselői, valamint a Habsburg és a Romanov család tagjai, többek között Habsburg József Árpád és Habsburg Mihály főhercegek és Dmitrij Romanov nagyherceg, illetve a Magyar Ortodox Egyházmegye papsága.

Az ünnepség Alexandra Pavlovna főhercegnő lelki üdvéért mondott halotti emlékszertartással kezdődött, amelyet Hilarion püspök atya tartott a budapesti Radonyezsi Szt. Szergij orosz egyházközség papjai, Kádár Iván protoierej és Nyikoláj Kim lelkész, valamint a budapesti Nagyboldogasszony székesegyház másoddiakónusa, Tatárka Kirill segédletével.

A halotti emlékszertartás után Hilarion püspök beszédet mondott, amelyben megemlékezett a fiatalon elhunyt főhercegnő kiváló lelki és szellemi képességeiről és arról a sok jóról, amit rövid élete során tett. „Keresztényi alázatával és mindenkihez lehajolni kész szeretetével a nagyhercegnő nem csak férje, Habsburg József, de az egész magyar nép szeretetét és megbecsülését kivívta” – mondta többek között a püspök atya, aki beszéde végén megköszönte mindazok fáradozását, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a kápolna felújításában, abban, hogy Alexandra Pavlovna földi maradványai visszakerülhessenek méltó helyükre. Ezután átadta Laboda Gábornak, Üröm város polgármesternek az Orosz Ortodox Egyház Radonyezsi Szent Szergij érdemrendje III. fokozatát, melyet munkássága elismeréseként Őszentsége II. Alexij Moszkva és egész Oroszország patriarchája adományozott részére, valamint Habsburg Mihály főhercegnek ugyancsak Őszentsége II. Alexij patriarcha nevében az Orosz Ortodox Egyház Szent Vlagyimir fejedelem érdemérmének III. fokozatát. Kitüntető patriarchai oklevélben részesült több olyan személy is, aki kiemelkedően sokat tett a kápolnáért és Alexandra Pavlovna nagyhercegnő emlékéért: Sári Sarolta nyugdíjas ürömi tanárnő, valamint R. Klimov és A. Shilov oroszországi vállalkozók.

Ezt követően az egybegyűltekhez először dr. Erdő Péter Esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása, majd Habsburg József Árpád főherceg és Dmitrij Romanov nagyherceg szólt. Mindannyian kiemelték Alexandra Pavlovna nemes, keresztényi vonásait és emberszeretetét, valamint azt a kiemelkedő szerepet, amit a nagyhercegnő a magyar és orosz nép közeledésében játszott egykor és ma. Mindannyian őszinte reményüket fejezték ki, hogy az ürömi kápolna továbbra is olyan pozitív szerepet tölt majd be magyarok és oroszok, ortodox és katolikus keresztények életében, mint eddig.

Az emlékünnep végén V. L. Muszatov, az Oroszországi Föderáció rendkívüli és meghatalmazott budapesti nagykövete szólalt fel, aki megköszönte Hilarion püspök atya és a Moszkvai Patriarchátus magyarországi papjai és hívei áldozatos munkáját, amelyet az ürömi Szent Alexandra vértanúnő kápolna – e páratlan orosz történelmi emlékhely – rendbehozatala érdekében végeztek. V. V. Putyin, Oroszországi Föderáció elnöke 2003-as nagy-britanniai látogatása során kapta meg Rotschield bárótól az 1941-45-ös Nagy Honvédő Háború során az Orosz Múzeumból elveszett, F. Bognyevszkij által festett Alexandra Pavlovnát ábrázoló portrét. Ennek a képnek pontos másolatát adta át Muszatov nagykövet úr Hilarion püspöknek, hogy mostantól fogva a legméltóbb helyen, a nagyhercegnő hamvait őrző ürömi kápolnában nyerjen elhelyezést.

Az ünnepség befejeztével a nagyszámú jelenlévő – Ürömből, de az ország más pontjairól is több mint ezer ember gyűlt össze erre a felemelő alkalomra – leereszkedhettek a kápolna kriptájába, hogy leróják kegyeletüket Alexandra Pavlovna előtt. Ezután a díszvendégeket ünnepi ebéd várta, amelyet Üröm város polgármesteri hivatala és az Orosz Egyházi Kultúráért Alapítvány adott tiszteletükre.

A szeptember 11-i ünnepség megmozgatta egész Ürömöt, a kisváros polgárai és a helyi hagyományőrző csoportok is nagy-nagy lelkesedéssel vettek részt a szertartáson. Az esemény az egész országban visszhangra talált, mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtó kiemelten foglalkozott vele. Alexandra Pavlovna újratemetése valóban olyan nemes üggy�� vált, ami szeretetben és megértésben egyesített magyarokat és oroszokat, ortodoxokat és katolikusokat, helybelieket és távolabbról érkezetteket.

 

This post is also available in: orosz