Szent Illés próféta ünnepe Rjazanyban

Augusztus 2-án, Szent Illés próféta ónaptár szerinti ünnepén (júl. 20 / aug. 2) Márk metropolita a rjazanyi Nagyboldogasszony székesegyházban végzett főpapi szent liturgiát. Az ünnepi istentisztelet után elmondott tanító beszédében főpásztorunk a próféta életének legfontosabb eseményeiről beszélt, és kifejtette, miért lehet példaképe minden hívőnek: 

Kedves Testvéreim! Sokak számára, akik nem ismerik eléggé az Ószövetség könyveit, úgy tűnhet, a választott nép történetében két dolog van jelen: egyfelől a pogány vallásokkal vívott harc, másfelől a farizeusi lelkület. Valójában az ószövetségi nép története tele van drámai elemekkel, kísértésekkel, ellentmondásokkal és küzdelmekkel. És többek között az Istennel szemben elkövetett hűtlenség példájával. Illés próféta történetében is megtaláljuk a hűtlenség motívumát, azzal a különbséggel, hogy itt nem Izrael egyes gyermekei lesznek hűtlenek az Isten és a választott nép közötti szövetséghez, hanem a nép királyai, akik a bálványimádás bűnébe esnek, és a népet is ráveszik arra, hogy idegen isteneknek hódoljon. 

Illés próféta történetében a gonosz és az Istennel szembeni hűtlenség megtestesülésének Aháb király és becstelen felesége bizonyul. Az ő uralmuk idején egy időre Baál és Astarot válnak Izrael fő isteneivé, a hozzájuk kapcsolódó kultuszt pedig pogány papok egész serege látja el. Ebben a nehéz, zavaros időszakban lép színre a nép lelkének, a választott nép hitének megmentője, Illés próféta. 

A Biblia elmeséli nekünk, hogyan zajlott le ez a harc. Illés szavára először bezárult az ég, és három éven át nem esett egy csepp eső sem. A föld kiszáradt, a nép szenvedett az aszálytól. Ezután Illés küzdelemre hívta a pogány papokat. Ez kockázatos lépés volt, hiszen arra épített, hogy Isten majd valóban tüzet bocsát le az égből és megégeti a felajánlott áldozatot. Baál papjai sokáig könyörögtek és kiáltoztak, hogy istenük leküldje a tüzet az oltárra. De az nem hallgatta meg a kérésüket, és nem sietett segítségükre. Amikor viszont Illés az igaz Istenhez fordult, a tűz leszállt, és azonnal megemésztette az áldozatot. 

Ekkor egy olyan esemény következett, ami a mai kor embere számára a fanatizmus, a vallási megszállottság megnyilvánulásának tűnhet. Illés parancsot adott, hogy a nép pusztítsa el, ölje meg Baál papjait, amit meg is tettek.

Olybá tűnhet, hogy ez az epizód az indokolatlanul felesleges kegyetlenség megnyilvánulása. Miért kellett megölni a hamis isten szolgáit? Illés próféta azonban láthatóan Isten sugallatára tette ezt. Hiszen az ember lelke drágább, mint az ember élete, és ennek az igazságnak Illés is birtokában volt. Olyan korban élünk, amelyben az igazság valamilyen másodlagos dolognak számít. Elveszítettük azt a képességet, hogy tisztában legyünk az igazság értékével, a lélek üdvösségének fontosságával. Úgy tűnik, hogy sokak számára nincs semmi rossz abban, ha valaki a pogány kultuszokkal vagy más hasonló felesleges dologgal foglalkozik. Úgy állunk ehhez, mint valami nem túl komoly jelenséghez, olyasvalamihez, ami belefér az emberi szabadságba.

Illés próféta élete azonban megmutatja nekünk, hogy milyen értéke van az emberi léleknek, és az milyen áldozatba kerül. A vallási közömbösség korában a hittől átszellemült próféta példája magunkhoz térít bennünket, és kendőzetlenül megmutatja nekünk, milyen mély lelki álomba merültünk. Élete példa arra, hogyan kell Istennek szolgálni és küzdeni a felebarát lelkéért. Ebben a küzdelemben természetesen nincs szükség arra, hogy megöljünk valakit, vagy más szélsőséges dolgot vigyünk véghez. De nekünk is harcolunk kell felebarátaink lelkéért, Illés próféta erejével és lelkületével. Ne feledkezzünk meg a másik ember üdvösségéről, arról, hogy a hamisságtól elfordítsuk és az igazság felé vezessük. 

Adja Isten, hogy Szent Illés, aki Egyházunkban talán a második legjobban tisztelt próféta Keresztelő János után, megtanítson bennünket buzgónak lenni. Adja Isten, hogy segítsen nekünk megszabadulni a lelki közönyösségtől, felébredni a lelki álomból, hogy Urunknak szolgálhassunk, de ne kényszerűségből, hanem lélekben és igazságban, megértve, hogy ennél a szolgálatnál nincs nagyobb dolog a világon. 

 

Официальный сайт Рязанской Епархии

 

 

This post is also available in: orosz

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.