Márk metropolita 2022. április 24-i, húsvéti üzenete a magyarországi híveknek

Krisztus Feltámadt!

Kedves Testvéreim! Ezekben a napokban az „ünnepek ünnepét”, Krisztus Feltámadását ünnepeljük! Az emberiség egész történelmének során a legnagyobb gondot a földi lét véges voltának a kérdése jelentette és jelenti mindmáig. A halállal szemben mindnyájan egyenlők vagyunk: rosszak és jók, gazdagok és szegények, műveltek és műveletlenek, hírnevesek és ismeretlenek… Mindnyájan, egyházi kifejezéssel élve, „a halál árnyékában” élünk. És ez nem pusztán fenyegetés, hanem kikerülhetetlen valóság.

Ám az Egyház azt tanítja, hogy az ember halhatatlannak lett teremtve. Az első ember, Ádám bűnbeesése, az Isten által adott törvény megszegése által azonban a bűn belépett világunkba. A bűn következményeként pedig megjelent a halál. Minden, ami földi, romlásnak lett alávetve, a Paradicsom kapui pedig bezárultak a megromlott emberi természet előtt.
Az Új Ádám ― Krisztus lett. Azaz, Új Ember, aki a mi emberi testünket vette fel, a mi emberi természetünkkel.
​Szenvedéseivel és kereszthalálával megváltotta az egész emberi nem bűneit. Halottaiból való feltámadásával pedig legyőzte a halált. Azaz, kiragadta a halál karmaiból egykor neki átadott természetünket. Legyőzte a „természet e törvényét” és feltámadt, új, átváltozott Testben, ezért az Egyház „Elsőszülöttnek” vallja őt a halottak közül.
​Krisztus kereszthalálának és Feltámadásának az egész világra kiható jelentősége van! Az Egyház azt tanítja, hogy földi történelmünk végén minden ember, Krisztushoz hasonló módon feltámad. Ezért a Húsvét ünnepe az emberi lét legfőbb, félelmetes és kikerülhetetlen ellensége, a halál fölött aratott győzelme. Az egész világ megváltásának története és az örök élet ígérete az egész emberiség számára!
​Kedves Testvéreim!
Adjon Nektek legirgalmasabb Urunk Jézus Krisztus igazi, őszinte és megingathatatlan hitet, amely megvilágítja utunkat, és méltóvá tesz bennünket arra a nagy örökségre, amelyet a világ Megváltója készített számunkra!

​Valóban Feltámadt Krisztus!

2022. április 24-én, Húsvét ünnepén

This post is also available in: orosz