TÁMOGASSUK EGYHÁZUNKAT!

KEDVES TESTVÉREINK! KÉRJÜK NYILATKOZZANAK A SZJA 1 + 1 %- ÁRÓL EGYHÁZMEGYÉNK JAVÁRA!

ÖNÖKNEK EZ NEM KERÜL SEMMIBE, EGYHÁZMEGYÉNK AZONBAN ILYEN JELLEGŰ TÁMOGATÁS NÉLKÜL NEM TUDNÁ FENNTARTANI TEMPLOMAIT, FIZETNI PAPJAIT, ALKALMAZOTTAIT! 

NYILATKOZATUKRA KÉRJÜK ÍRJAK RÁ , HOGY AZ SZJA 1%-ÁT A
MAGYAR ORTODOX EGYHÁZMEGYÉNEK SZÁNJÁK
Technikai száma: 0365  Continue reading

Húsvét helyetti Húsvét

Főpásztorunk, Márk metropolita május 9-én, Húsvét utáni II. vasárnapon, amelyet Egyházunk Tamás-vasárnapjának, a Húsvét megújításának nevez, a rjazanyi Krisztus Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát és a végén tanítást, amelynek legfontosabb gondolatait osztjuk meg itt olvasóinkkal:  Continue reading

Kirill pátriárka köszöntője Márk metropolita névnapján

Az Orosz Ortodox Egyház elöljárója köszöntő levelet írt Márk Rjazany-mihajlovszki metropolitának névnapja, „mennyei oltalmazója” alkalmából.

Őeminenciája Márk Rjazany-mihajlovszki metropolitának, a Pátriárkai kitüntetésekre felügyelő Bizottság elnökének.

Eminenciás Uram!

Krisztus feltámadt!

A húsvéti örömhír e szavaival szívből köszöntöm Önt és gratulációimat küldöm „mennyei oltalmazója”, Szent Márk apostol és evangélista napján.

Örömmel látom, hogy már hosszú évek óta törekszik buzgón és felelősséggel ellátni különféle szolgálatait, amelyeket az egyház elöljárója bízott Önre. Most, amikor a Rjazanyi és a Budapesti-magyar egyházmegyéket kormányozza, nem kis erőfeszítéseket tesz azért, hogy sikerrel erősödjék a lelki élet az Önre bízott egyházkerületekben. Imádsággal kívánok Önnek lankadatlan erőt és Isten gazdag segítségét további főpásztori szolgálatához!

Őrizze meg Önt az Úr jó egészségben számos éven át!

Szeretettel a Feltámadt Krisztusban,

Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkája

Oroszország magyarországi nagykövete hivatalában fogadta a Moszkvai Patriarchátus Magyar Egyházmegye képviselőit

Evgenij Sztaniszlavov Oroszország magyarországi nagykövete a Húsvét utáni héten május 6-án hivatalában fogadta a Moszkvai Patriarchátus Budapesti-Magyar Egyházmegye képviselőit. A beszélgetés során a résztvevők megbeszélték az orosz-magyar egyházközi témaköröket érintő aktuális kérdéseket, valamint a Magyarországon élő orosz ortodox közösség helyzetét. Az Orosz Ortodox Egyház a társadalmunk egyik legfontosabb szellemi tényezőjeként jelentősen hozzájárul azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyek a történelmi, kulturális és családi értékek megőrzésére irányulnak. Az egyház hitet és erőt ad az embereknek, hogy túléljék a mostani pandémia nehéz időszakát. Az egyháznak továbbra is fontos szerepe van a civil béke és a polgári egység megtartásában. (Forrás: Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon) Continue reading

KIRILL Moszkva és egész Rusz pátriárkájának húsvéti körlevele az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Excellenciás főpásztorok, főtisztelendő atyák és diakónusok, tiszteletre méltó szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim!

Ezen a „kiválasztott és szent napon”, amely húsvéti örömben és csodás fényben ragyog, szájról-szájra, szívből-szívbe száll az életet teremtő jó hír:

KRISZTUS FELTÁMADT! Continue reading

A harcról és a lelki létráról

(Márk 9,17-31; Máté 4,25_5,12)

Április 11-én, Nagyböjt negyedik vasárnapján Márk metropolita a rjazanyi Krisztus születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát. Szentbeszédét, amelyet az alábbiakban foglalunk össze, a lelki felemelkedésnek és a világunkban folyó küzdelemnek szentelte:  Continue reading

Márk metropolita születésnapja

Főpásztorunk, Márk metropolita március 31-én ünnepelte születésnapját. Ebben az esztendőben töltötte be ötvenhetedik életévét. Az egyházmegye papi és világi képviselői szívből köszöntik ezen az ünnepen főpásztorukat, és imádsággal kívánják számára Isten irgalmát, az Úr segítségét, lelki és testi erőt főpapi szolgálatában és minden, Krisztus Egyházának javára végzett munkájában! Ιsz pollá éti Dészpota!