Antonyij püspök és a Magyar Egyházmegye papságának közös szolgálata a Nagyboldogasszony székesegyházban

  •  Január 15-én, hétfőn, Csodatévő Szárovi Szent Szerafim ónaptár szerinti ünnepén, amelynek nagyméretű, rézborításos ikonját a Petőfi téri templomban őrzik, új, kormányzó főpapunk első ízben szolgált együtt szent liturgia keretében az egyházmegye papságával.
    A főpapi szolgálatra csaknem az egész papság egybegyűlt az ország különböző részeiből:  Continue reading

Antonyij Budapesti-bécsi püspök első főpapi szolgálata a Nagyboldogasszony székesegyházban

18.január 14-én, vasárnap Antonyij Budapesti-bécsi püspök első ízben, korábbi főpapunkkal, Tyihon podolszki püspökkel közösen tartott főpapi szent liturgiát fővárosunk Petőfi téri Nagyboldogasszony templomában. A főpapokkal együtt szolgált prot. Magyar István, prot. Kim Nyikolaj, Kornyilov Dmitrij és Bulah Szvjatoszlav papok, valamint Dadányi Miklós protodiakónus és Csepizsov Vlagyimir diakónus.  Continue reading

Új főpásztorunk, Antonyij budapesti és bécsi püspök első szolgálata a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban

2018. január 14-én, vasárnap, délelőtt 10 órai kezdettel új főpásztorunk, Antonyij budapesti és bécsi püspök Tyihon pdolszki püspökkel együtt tart főpapi szent liturgiát a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban.
Másnap, január 15-én, hétfőn, délelőtt 10 órakor Antonyij püspök a Magyar Ortodox Egyházmegye egész papságát várja első budapesti főpapi szent liturgiájára.
Minden hívőnket szeretettel várjuk az első imádságos találkozóra új főpapunkkal!

IFJÚSÁGI–FELNŐTT KATEKÉZIS

a budapesti Petőfi-téri Nagyboldogasszony templomban, a 2017/2018-as tanév II., tavaszi félévében, szerdai napokon, az 5 órakor kezdődő esti vecsernye után, 6-tól fél 8-ig (egyházi és állami ünnepek kivételével)

és

minden hónap negyedik vasárnapján, a 10 órakor kezdődő szent liturgia után.  Continue reading

ORTODOX EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2018. ÉV JANUÁR HÓNAPJÁRA

 

  1. Az Úr körülmetélése. Nagy Szent Vazul cézáriai érsek. Polgári újév.

Az ünnepnek: Kol 2,8-12; Lk 2,20-21; 40-52. A főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Lk 6,17-23.

(A böjt január 4-ig fel van oldva.)

  1. Szent Szilveszter római püspök. Szent Theagenész, parioni püspök vértanú. Szent Kozma, konstantinápolyi pátriárka. Szárovi Szent Szerafim.
  2. Szent Malakiás próféta. Szent Gordiosz, cézáreai vértanú. Párizsi Szent Genovéva. Hatodik hang.
  3. A Hetven Szent apostol főünnepe. Szent Euthümiosz hitvalló, vatopedi apát. Szent Onufriosz, khioszi újvértanú.
  4. Vízkereszt előünnepe.

Szent Theopemptosz és Theónasz vértanúk. Alexandriai Szentéletű Szünklétiké.

1Kor 9,19-10,4; Lk 3,1-18.

(Böjti nap)

  1. Az Úr megkeresztelése. Vízkereszt.

Tit 2,11-14; 3,4-7; Mt 3,13-17.  Continue reading

A Bécsi-Ausztriai, valamint a Budapesti-Magyar Egyházmegye kormányzó főpásztori posztjára Antonyij zvenyigorodi püspök nyert kinevezést

December 28-án Moszkvában, Őszentsége Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkája vezetésével ülésezett az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa, amely egy sor fontos döntést hozott az egyház európai egyházmegyéivel kapcsolatban. A Berlini-Németországi Egyházmegye kormányzó főpásztori posztjára Tyihon podolszki püspök kapott kinevezést, akit felmentettek a Bécsi-Ausztriai és a Budapesti-Magyar Egyházmegye kormányzása alól, ideiglenesen megtartva a „Podolszki” címet.
A Bécsi-Ausztriai, valamint a Budapesti-Magyar Egyházmegye kormányzó főpásztori posztjára Antonyij zvenyigorodi püspök nyert kinevezést „Bécsi és Budapesti” címmel, megtartva a Moszkvai Patriarkátus külföldi intézményei irányító testülete vezetőjének a posztját.

Tyihon podolszki püspök atya karácsonyi szolgálata a debreceni Szentháromság templomban

December 26-án, Karácsony második napján, a Szentséges Istenszülő főünnepén Tyihon püspök atya a debreceni Szentháromság-templomban tartott főpapi szent liturgiát.
A Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzójával együtt szolgált Sípos Barnabás, a templom elöljáró papja és Szegedi Szabolcs István, a miskolci Szentháromság templom diakónusa.  Continue reading

Tyihon podolszki püspök atya karácsonyi szolgálata a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban

December 25-én, Karácsony első napján Tyihon püspök atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója az Ukrajnában főpapi szolgálatot teljesítő Luka zaporozseci és melitopoli metropolitával tartott közös főpapi szent liturgiát a Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. Continue reading

Őszentsége Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Excellenciás főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenfélő szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim!

Szívből köszöntelek Mindnyájatokat Karácsony szent ünnepén, amely Urunk és Üdvözítőnk testi születésének ünnepe a Szentlélektől és a Legtisztább Szűz Máriától. Most arra hívunk minden embert, hogy az Egyházzal együtt dicsőítse Teremtőnket és Alkotónkat Karácsony szentestéje kánonjának szavaival: „Énekelj az Úrhoz egész földkerekség” (az első óda irmosza).

A jóságos Isten, teremtménye iráni szeretetétől vezérelve elküldi Egyszülött Fiát – a régóta várt Messiást, hogy vigye véghez üdvözítésünk művét. Isten Fia, aki az Atya kebelén van (Jn 1,18), Ember Fiává lesz, eljön világunkba, hogy vérével megmentsen bennünket a bűntől, és a halál fullánkja ne tartsa többé rettegésben az embert.  Continue reading

Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpásztorának karácsonyi üzenete

Az Úrban szeretett Atyák, Fivérek és Nővérek!

Szeretettel köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének nagy és örömteli ünnepe és az Új esztendő alkalmából!

A hívő ember szíve megtelik melegséggel és örömmel Karácsony ünnepén. Végigjárva a böjt negyvennapos útját, és lelkünket bűnbánattal megtisztítva, ajkunkon imádsággal sietünk az Istengyermek Jézussal való találkozásra.  Continue reading