Pünkösd Hetére

„Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei” (Efezusiakhoz 5,8-9)

Pünkösd ünnepi ikonján a tizenkét apostolt látjuk, fölöttük a szétoszló lángnyelvek alakjában leszálló Szentlelket. A kép alján, sötét „barlangban” viszont egy aggastyánt, aki kendőt tart a kezében. Az ikonnak ez a részlete nem fejthető meg segítség nélkül, magyarázatra szorul: az aggastyán az egész világon szétszóródott pogány nemzeteket jelképezi, akik lelki értelemben még „sötétségben, a halál országában és árnyákéban” ülnek (Mt 4,16), de várják a világosság megjelenését, a Szentlélek kiáradását és ajándékait. Ez a világosság – a Szentlélek kiáradása által – Krisztus világossága, aki maga az „igazi világosság” (Jn 1,9).  Continue reading

Három egyházközség tartotta oltárünnepét Pünkösdkor a Magyar Egyházmegyében

Június 4-én, Pünkösd vasárnap három templom is oltárünnepét tartotta Egyházmegyénkben: a miskolci, a debreceni és a budapesti Nagyboldogasszony templom, ahol egy egyházi szláv nyelvű, a Szentháromságnak szentelt és az ónaptárt követő egyházközség is helyet kapott. Isten segítse kegyelmével mindhárom egyházközség szolgálattévőit és híveit!  Continue reading

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2017. év június hónapjára

az ÚJNAPTÁR SZERINT
1. Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz.
2. Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.
(A Menybemenetel ünnepkörének vége. A hal fogyasztása meg van engedve.)
3. Pünkösd Szombatja. Halottak emlékezete.
Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz.
ApCsel 28,1-31; Jn 21,15-25; Elhunytaknak: 1Kor 15,47-57; Jn 6,35-39.  Continue reading

Gyászszertartás az egyiptomi és manchesteri áldozatokért

 

Május 28-án, az I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapján, a szent liturgia után halotti emlékszertartást tartottunk szegedi templomunkban a múlt hétfőn Manchesterben és pénteken Egyiptomban meggyilkolt  áldozatokért. Azért ölték meg őket iszlamista szélsőségesek, mert Krisztus követőinek tartották őket. A könnyűzenei koncertre látogató fiatalokról feltétezték, hogy „keresztesek”, az egyiptomiakról pedig tudták, hogy mind keresztények. A manchesteri tízen- és huszonévesek között bizonyára voltak megkeresztelt fiúk, lányok, talán templomba járók is, ám lehetséges, hogy többen közülük meg sem voltak megkeresztelve. De mivel a merénylők szándéka szerint Krisztus Urunkért ölték meg őket, mindnyájukat, névtelenül imáinkba foglaltuk.  Continue reading

Szent Cirill és Metód magyarországi missziójának 1150. évfordulója

Több mint tizenegy évszázad telt el azóta, hogy a szlávok apostolai az egykori Pannónia földjére érkeztek. Ebből az alkalomból jubileumi ünnepségek voltak Zalaváron, azon a helyen, ahol a történeti és archeológiai kutatások szerint a szent szaloniki testvérek egykori egyházi központja volt. A falutól nem messze fekvő emlékparkban, ahol a Szent István templom áll – a helyi egyházi és önkormányzati vezetőkkel egyetértésben – ortodox ikonosztáz felállítására és felszentelésére került sor. A felszentelést prot. Kim Nyikolaj atya, hévízi ortodox parochus végezte. Continue reading

Csodatévő Szent Miklós ereklyéi első ízben hagyták el Barit

2017.május 22-én, Csodatévő Szent Miklós ereklyéinek Mürából Bariba való átvitelének (1087) ónaptár szerinti ünnepén Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája szent liturgiát tartott a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban, abból az alkalomból, hogy az ünnep előestéjén az olaszországi Bariból a székesegyházba érkezett a szent főpap ereklyéinek egy darabja, díszes ereklyetartóban.  Continue reading

Májusi Szent Miklós ünnep Tokajban

Május 20-án, szombaton, Csodatévő Szent Miklós mürai püspök ereklyéinek Báriba történő átvitelének ünnepére (május 9./22.), közös szent liturgiára gyűltek egybe a magyar egyházmegye papjai és hívei a tokaji Szent Miklós templomban, amely az irgalmas és csodatévő főpapnak van szentelve. Nemcsak hazánk különböző városaiból, hanem Ukrajnából is érkeztek papok az ünnepre. A közös szolgálatot, amelyen együtt szolgáltak a magyar egyházmegye papjai és a Kárpátaljáról érkezett vendég lelkészek, prot. Kim Nyikolaj, hévízi parochus vezette Szegedi Szabolcs István diakónus, tokaji megbízott segédletével, a debreceni Szentháromság templom kórusának kíséretében, amelyet az egyházközség parochusa, Sípos Barnabás vezényelt.  Continue reading

Egyházmegyénk főpásztora és moszkvai nagykövetünk találkozója

Tyihon püspök, egyházmegyénk főpásztora, aki egyben a Moszkvai Északkeleti Vikariátus kormányzója, május 19-én találkozott Balla Jánossal, Magyarországnak az Oroszországi Föderációban akkreditált nagykövetével Moszkvában. A találkozó fő témája Kirill pátriárka közelgő, magyarországi látogatásának előkészítése volt, valamint az útjával összefüggő szervezési kérdések.  Continue reading

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2017. ÉV MÁJUS HÓNAPJÁRA

az ÚJNAPTÁR SZERINT

  1. Szent Jeremiás próféta. Perzsa Szent Bata papvértanú.
  2. Szent Heszperosz, Zóé és gyermekeik, Küriakosz és Theodulosz frígiai vértanúk. Nagy Szent Atanáz alexandriai érsek ereklyéinek átvitele.
  3. Szent Timóteus papvértanú és felesége Maura vértanúnő. (Hal fogyasztása meg van engedve.) 

Continue reading