EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2017. ÉV SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA

  1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz). Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta, Oszlopos Szent Simeon anyja. 1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.
  2. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (†595).
  3. vasárnap: Pünkösd utáni 13. vasárnap. (Tanévnyitó.) Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa. 1Kor 16,13-24; Mt 21,33-42. Negyedik hang.

Continue reading

IFJÚSÁGI–FELNŐTT KATEKÉZIS 

a budapesti Petőfi-téri Nagyboldogasszony templomban, a 2017/2018-as tanév I., őszi félévében, szerdai napokon, 6-tól fél 8-ig (az 5 órakor kezdődő esti vecsernye után, egyházi és állami ünnepek kivételével) és minden hónap negyedik vasárnapján, a 10 órakor kezdődő szent liturgia után.  Continue reading

Kirill pátriárka körlevele az 1917-ben Moszkvában összeült Helyi Zsinat százéves évfordulója alkalmából

 

Száz év telt el azóta, hogy Moszkvában, 1917. augusztus 28-án összeült a Helyi Zsinat, amelynek első és legfontosabb feladata, csaknem kétszáz éves szinodális korszak után, a bolsevik forradalom kitörésének előestéjén, a patriarkátus visszaállítása és új pátriárka megválasztása volt. Ebből az alkalomból Kirill pátriárka körlevelet adott ki az Orosz Ortodox Egyház joghatósága alá tartozó püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, szerzetesnők és minden hívő részére, amelyben a következőket írja:  Continue reading

Szent István király ünnepe a Magyar Egyházmegyében

Augusztus huszadikán, Szent István apostoli király és a magyar államalapítás ünnepén Tyihon püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója is részt vett az egyházi és állami ünnepeken.

Az ünnepi megemlékezések előtt kormányzó főpapunk interjút adott a Duna Televíziónak, amelyben felidézte Szent István királyunk egyetemes és ma is változatlanul érvényes örökségét.  Continue reading

Szent István király ünnepén új, impozáns épülettel gazdagodott a Konstantinápolyi Patriarkátus Magyarországi Exarchátusa

Augusztus huszadikán, délelőtt 9 órakor kezdődött az az ünnepség, amelynek keretében a magyar állam az Exarchátus tulajdonába adta a Múzeum utca 11. sz. alatt található egykori Károlyi-palotát, amelyre Arszeniosz metropolita, az Exarchátus főpapja, a hazai ortodoxia főpapjai között Tyihon püspököt, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzóját is meghívta.

Az átadási ünnepséget I. Bertalan pátriárka vezette, amelyen a magyar kormány részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint Balogh Zoltán, emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós a nemzeti kisebbségekért és civil kapcsolatokért felelős államtitkár vett részt. A katolikus egyház részéről Erdő Péter bíboros jött el az ünnepi eseményre.

Az ortodox meghívottak sorában az egész hazai ortodoxia képviseltette magát. Tyihon püspök mellett ott volt Lukjan budai szerb és Sziluán, gyulai román ortodox püspök.  Continue reading

“Őt hallgasátok!” (Színeváltozásra)

 (Máté 17,1-8) „Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak: »Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.« Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, s a felhőből egy hang szólt: »Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok«. Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. Jézus odament, megérintette őket és azt mondta: »Keljetek föl, és ne féljetek!« Amikor fölemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.”  Continue reading

Ortodox ifjúsági műsor a Duna TV 2017. augusztus 6-i, vasárnapi adásában

Augusztus 6-án, vasárnap, Az Úr Színeváltozásának ünnepén, délelőtt 9.45 – kor ismét ortodox ifjúsági műsort sugároz a Duna Televízió. Az egyházi műsor a miskolci, júliusi hittantábor élményeit örökítette meg, 8 percben. Szeretettel ajánljuk gyermekek, fiatalok, felnőttek figyelmébe. A műsort az adást követő három hétig lehet megtekinteni a tv műsortárában, a következő címen: mediaklikk.hu I.T

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2017. ÉV AUGUSZTUS

HÓNAPJÁRA AZ ÚJNAPTÁR SZERINT

  1. A Szent és Életetadó Kereszt konstantinápolyi körmenetének emlékezete.

A Hét Szent Makkabeus Testvér vértanú, anyjuk Szolomoné és mesterük Eleazár írástudó (Kr. e. II. sz.). A Nagyboldogasszony böjt kezdete.

  1. Szent István apostol archidiakonus, első vértanú ereklyéinek átvitele Konstantinápolyba (V. sz.). Boldog és Krisztusért balga Szent Vazul, moszkvai csodatévő (†1552-1557 k.). 
  2. Szentéletű Izsák, Dalmatosz és Fausztosz (IV-V. sz.). Szent István római pápa vértanú (III. sz.). Szentéletű Római Antal, novgorodi csodatevő (†1147).
  3. A Hét Szent Alvó Efezusi Ifjú (†250 k. és 408-450 k.). Szentéletű Eudokia vértanúnő és ereklyéinek átvitele (IV. sz.).
  4. Az Úr Színeváltozásának előünnepe.

Continue reading

Szent liturgia Győrben, az ifjúsági olimpia alkalmából

2017. július 23-án, a Pünkösd utáni hetedik vasárnapon, a győri Szent Miklós szerb ortodox templomban szent liturgiára került sor az ezúttal Magyarországon megrendezett ifjúsági olimpia játékok megnyitása alkalmából. Az istentiszteletet prot. Andrej Alekszejev, a moszkvai Szent Demeter nagyfejedelemről (Dmitrij Donszkoj – †1389)1 elnevezett templom parókusa, az orosz olimpiai csapat lelkésze végezte. Az istentiszteleten imádságok hangzottak el Magyarországért és Oroszországért, a játékokon résztvevő csapatok sikeres szerepléséért, mindazokért az ifjú sportemberekért, akik az egyhetes küzdelem során tucatnyi sportágban összemérik erejüket és képességeiket, valamint az őket segítő edzőkért, orvosokért, önkéntesekért.  Continue reading

Júliusi ortodox „Örömhír” a Duna Televízióban

Kedves Testvéreink, Olvasóink! 2017. július 23-án, vasárnap, de. 11.01. kezdettel sugározza a Duna Tv az idei második „Örömhír” egyházi adást. A műsor tartalmából: Szent Cirill és Metód magyarországi missziójának 1150. évfordulója Zalaváron; beszámoló a miskolci gyermek-ifjúsági táborról és az Ahtirkai Szűzanya ünnepéről; beszélgetés Tyihon püspökkel, papokkal, hívőkkel hitről, hagyományról, ifjúságról. A július 23-i adás a sugárzást követő három hétig a világhálón is megtekinthető a Duna Televízió Médiatárában, a következő helyen: 

http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-oromhir-2017-07-23-i-adas/

A műsor elindításához a „Silverlight” program szükséges, amely a világhálóról ingyenesen letölthető. I.T.