Miskolci hívek ajándéka a hévízi ortodox közösségnek

IMG_4210-001A Nagyhét szent napjainak előestéjén adta át Tatárka Kirill lelkész, a miskolci Szentháromság egyházközség megbízott parochusa prot. Nyikolaj Kim hévízi ortodox lelkésznek a miskolci hívek ajándékát, egy hímzett, vászonra varrt szent sírleplet, Dr. Kárpáti László muzeológus és ikonfestő alkotását.

Continue reading

2014 Virágvasárnapja egyházmegyénk templomaiban

vhodvierusalim

Az egyházi év tizenkét nagy ünnepének egyike, Virágvasárnap, az „Úr Jeruzsálemi Bevonulása”, és az ezt megelőző Lázár Szombatja alkalmából, április 12-én és 13-án ünnepi istentiszteletek voltak egyházmegyénk templomaiban. A két napon a hívők nem csak azért jöttek el, hogy magukkal vigyék a hagyományos szentelt barkaágakat, hanem azért is, hogy imádsággal készüljenek a Nagyhét előttünk álló üdvös napjaira. Az itt következő rövid beszámolók és a templomi felvételek révén olvasóink is betekintést nyerhetnek a Virágvasárnap ünnepi örömébe.  Continue reading

Betegek Kenete a miskolci egyházközségben

miskolc10sÁprilis 11-én, pénteken este a nagyböjti olajkenet szertartására gyűltek egybe a hívők a miskolci Szentháromság-templomban. Tatárka Kirill megbízott parochus kérésére Krank József atya, a nyíregyházi Szent György templom lelkésze vezette az imádságot. József atya örömmel tett eleget a meghívásnak, és magával hozta családtagjait, valamint egyházközsége két tagját. Continue reading

Az Egyházmegye papsága és hívei levélben köszöntötték Márk érsek atyát 50. születésnapja alkalmából

arhmarkExcellenciás Érsek Atya, szeretett Főpásztorunk!

A Magyar Ortodox Egyházmegye papsága és hívő nyája szívből köszönti Önt életének kiemelkedő évfordulója, 50. születésnapja alkalmából!

Az Ön jubileuma nemcsak a mi egyházmegyénk, hanem az egyház egésze számára örömünnep.

Az egyház érdekében végzett felelősségteljes szolgálatának első pillanatától kezdve mind a mai napig Ön egyike Őszentsége Kirill pátriárka legközelebbi munkatársainak, aki fáradságot nem kímélve teljesíti az egyház elöljárójától kapott felelősségteljes feladatokat, többek között a Moszkvai Patriarkátus Határokon-túli Intézményei és Moszkva város északi és északnyugati vikariátusainak vezetését.

Bármilyen, az egyház által Önre bízott feladatot lát is el, legyen az missziós, tudományos, lelkipásztori vagy adminisztratív szolgálat, az Önre jellemző életbölcsességgel, Isten és az emberek előtti felelősségérzettel és a rábízott lelkek iránti jó szándékkal teszi.

Élete, amely az egyház iránti buzgó szolgálat jegyében telt, most elérkezett ahhoz a szakaszához, amikor a lelki és a testi erő összekapcsolódik az évek során szerzett gazdag tapasztalattal, amikor „a jó tetteknek dicsőséges a gyümölcse és a bölcsesség gyökere nem vész el” (Bölcs 3,15)

Mi is osztozunk a mostani évforduló kapcsán érzett örömben nagyszámú lelki nyája tagjaival, és szívből kívánjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus erősítse meg Önt felelősségteljes és nemes szolgálatában, és ajándékozzon Önnek lelki békét, szívbéli örömet s jó egészséget, számos éven át!

„Ιsz pollá éti dészpota”, szeretett Érsek atyánk!

A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye templomszentelési ünnepe

IMG_4177-001Március 30-án, Nagyböjt 4. vasárnapján nagy ünnep volt Gyulán, a Román Egyházmegye székhelyén, amelynek keretében újjászentelték a Szent Miklós püspöki székesegyházat és annak nemrég felállított nyári oltárát.

Az ünnepségen, Márk jegorjevszki érsek, egyházmegyénk kormányzó főpapja áldásával, prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus képviselte egyházmegyénket.  Continue reading

Olajat árasztó és könnyező ikonok Ukrajnában, Oroszországban

MirovlitissaA kelet és észak európai tv csatornákban, az írott és elektronikus sajtóban több híradás is világot látott arról, hogy Ukrajnában, Oroszországban, számos helyen, a Megváltó, az Istenszülő és a szentek ikonjai illatos olajat árasztanak vagy könnyeznek. Ezekkel a hívő keresztény számára rendkívüli eseményekkel kapcsolatban kértünk egy rövid írást Valerij Lepahin testvérünktől, az ikonok régi ismerőjétől.  Continue reading

“Örömhír” adás a M1 műsorán

mtv12014. március 23-án, Kereszthódolás Vasárnapján, 10.45-kor ortodox egyházi műsort sugárzott a Magyar Televízió 1-es csatornája. Rövid ismertető a műsor tartalmából: Március 6-9. között Isztambulban, az egykori Konstantinápolyban, a Szent György pátriárkai székesegyházban ült össze a helyi egyházak elöljáróinak részvételével az összortodox szinódus.  Nagyböjt elején Magyarországra látogatott Bertalan, konstantinápolyi egyetemes pátriárka. A szegedi Szent György nagyvértanú templom védőszentjének mai üzenete. Nagyböjti szent liturgia és elmélkedés a pécsi Oszlopos Szent Simeon kápolnából.  Continue reading