Szent Miklós ünnepe Tokajban

 

tokajKedves Atyák, Testvéreink, Barátaink!

Ebben az évben is megünnepeljük Tokajban Csodatevő Szent Miklós főünnepét, amely egyben a most 225 éves templom címünnepe is!

Öröm és megtiszteltetés, hogy kormányzó főpapunk, Tyihon püspök atya is velünk ünnepel, és főpapi szent liturgiát tart!

A templomi ünnepség után egy közeli pincében mindenkit szeretettel várunk egy szerény vendégségre!  Continue reading

Adventi gyertyagyújtás Debrecenben

DSC_3829December 13-án vasárnap, a debreceni Kossuth-téren, délután 4 órai kezdettel, Sipos Barnabás parochus gyújt adventi gyertyát, és a Karácsonyt váró gondolatok után a templom kórusa szolgál énekekkel. Elhangzik a karácsonyi tropárion, kondákion, kinonikon, majd a „Zarándok” Julianna Deniszova szerzetesnő előadásában.

A debreceniek minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

Kirill pátriárka együtt érez a francia néppel a Párizsban történt terrortámadásokban

????????????????????????????????????„Szívemben mély fájdalmat keltett a Párizsban elkövetett terrortámadások híre. E gonosz tettek következtében emberek százai vesztek el vagy sebesültek meg. Az Orosz Ortodox Egyház nevében őszinte együttérzésemet szeretném kifejezni Önnek és az egész francia népnek” ─ hangzik a pátriárka üzenetében, amelyet Francois Hollande-nak, a Francia Köztársaság elnökének küldött.

A pátriárka hangsúlyozza, hogy a terrorizmussal „egy határozott akaratot kell szembeállítani, amely leküzdi a meglévő nézeteltéréseket, és mozgósítja az országokat és a népeket, hogy egymással szolidárisan és bátran álljanak ellen a gonoszságnak”.  Continue reading

Tyihon püspök látogatásai állami és egyházi vezetőknél

IMG_0635November 10-én kormányzó főpapunk felkereste Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettest, aki köszöntötte őt Dr. Orbán Viktor miniszterelnök nevében, és áldásos munkát kívánt számára új szolgálati helyein, Bécsben és Budapesten. Tyihon püspök köszönetet mondott a meleg szavakért, átadta Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkájának jókívánságait a magyar állami vezetők részére, és kifejezte reményét, hogy a magyar állam és az Egyházmegye a továbbiakban is gyümölcsöző együttműködést fog folytatni.  Continue reading

Ortodox egyházi műsor a Duna Tv november 15-i, vasárnapi adásában

dunatvNovember 15-én, Pünkösd utáni 24. vasárnap, de. 11 órakor ismét „Örömhír” adás lesz a Duna Televízióban. Az egyházi adást december 6-ig lehet megtekinteni a tv műsortárából, a http://www.mediaklikk.hu/duna/ címen, miután a jelzett napot és időpontot a keresőkben beállítottuk, és a nyílra kattintottunk. A műsor tartalmából: Híradás Tyihon püspök első főpásztori látogatásáról és köszöntéséről a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban; beszámoló Szent Mihály, Gábriel és Minden Mennyei Hatalmak vasárnapjáról a nyíregyházi Szent György Nagyvértanú templomban; gondolatok Szent István király és Szent Panteleimon vértanú ünnepén.

Tyihon püspök látogatásai a Magyar Egyházmegye templomaiban

lend1November 10-én kormányzó főpapunk a budapesti Radonyezsi Szent Szergij templomot kereste fel. Tyihon püspököt prot. Kádár Iván, a templom elöljárója köszöntötte, bemutatta egyházközségét, annak történetét, istentiszteleti életét és templomon kívüli tevékenységét.

Püspökünk még aznap felkereste az ürömi, Szent Alexandra császárnőnek és vértanúnak szentelt templomot, ahol Gyimitrij Szvirko pap fogadta, bemutatta a templomot, Alexandra Pavlovna nagyhercegnő nyugvóhelyét, és megajándékozta a róla készült emlékkönyvvel. Ezután Tyihon püspök lerótta kegyeletét a nagyhercegnő sírjánál és imádkozott lelkének üdvösségéért.

A látogatás végén Laboda Gábor, a város polgármestere köszöntötte az Egyházmegye kormányzóját.   Continue reading

Tyihon podolszki püspök első főpásztori látogatása

img01Egyházmegyénk új kormányzója november 9-én, délután 5 órakor hálaadó istentisztelet keretében találkozott első ízben papjaival és híveivel a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. Az egyházmegye minden papja, diakónusa eljött erre az alkalomra, hogy köszöntse új püspökét, és együtt szolgáljon vele a hálaadásban. Sokan gyűltek egybe a budapesti és a vidéki egyházközségekből is, hogy részt vegyenek a közös imádságban. A hívekhez intézett köszöntő beszédében Tyihon püspök hálát adott a jó Istennek, hogy az áldott magyar földön imádkozhat és hirdetheti Krisztus igazságának igéjét. Az egyházmegye papságának és híveinek nevében prot. Imrényi Tibor köszöntötte az új főpásztort, és háláját fejezte ki azért az őszinte szeretetért, szívbéli melegségért, amely Tyihon püspök szavaiban és imádságos szolgálatában jutott kifejezésre. A hálaadó istentisztelet végén minden hívő áldásra járulhatott az egyházmegye új püspökéhez.  Continue reading

Márk érsek metropolitai beiktatása

mitr-mark1Kirill pátriárka 2015. november 4-én iktatta be metropolitai hivatalába Márk érseket, egyházmegyénk korábbi kormányzóját, akit a Szent Szinódus választott meg Rjazanszki és Mihajlovszki metropolitának idei, október 22-i ülésén. A beiktatásra a Kazanyi Szűzanya ikonjának ünnepén került sor, szent liturgia keretében, az ősi Nagyboldogasszony székesegyházban, amely a moszkvai Kreml területén áll. Isten segítse Márk metropolitát új szolgálatában!

Continue reading

Tyihon püspök első főpásztori látogatása

A_Vkladka_Kalend_2010.indd

Október 22-i kinevezése után november 9-én, hétfőn látogat Magyarországra új püspökünk, és első ízben keresi fel egyházmegyéjét. A papság és a hívők találkozása főpásztorukkal a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban lesz, és du. 5 órakor kezdődik, hálaadó istentisztelettel.

Szeretettel várjuk egyházmegyénk híveit erre az alkalomra, templomunkba.

Oroszországi video-pályázaton indul a Szentháromság egyházközség alkotócsoportja

kkfhcAz egyházközség vasárnapi iskolája és a budapesti nagykövetség orosz nyelvű iskoláinak összefogásával oroszországi pályázatra készülnek rövid videofilmek. A Szent Szinódus Tájékoztatási Hivatala olyan rövidfilmek készítésére hirdetett meg pályázatot, amelyek a keresztény erkölcsi értékek megőrzését, megerősítését szolgálják. A pályázaton, amelyet az egész országban meghirdettek, egyházi és világi személyek, alkotó közösségek egyaránt részt vehetnek. Oroszul is tudó olvasóink az egyházközség honlapján találják a részleteket, és követhetik a további eseményeket.  Continue reading