Áthoszi Szent Paisziosz (†1994)

Áthoszi Szent Paisziosz 3 ikonHogyan hozzunk létre szilárd alapokon álló házasságot? / 1. rész, 1. fej.

(A 2011-ben megjelent fordítást, amelynek eredetije újgörög, és az azóta szentté avatott sztarec „БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ СТАРЕЦ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ, СЛОВА, Том 4., СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ” c. orosz nyelvű kiadása alapján készült, a következő helyről vettük át: http://www.karizmatikus.hu) Continue reading

Szent Vlagyimir fejedelem elhunytának ezeréves évfordulója

knjaz-Vladimir

  1. július 28-án volt Szent Vlagyimir apostoli fejedelem elhunytának 1000. évfordulója, amelyről mind Oroszországban, mind szerte a világon megemlékeztek a Moszkvai Patriarkátus joghatósága alá tartozó egyházmegyékben. Hazánkban a budapesti Szentháromság és a hévízi Életetadó Forrásról elnevezett oroszajkú egyházközségekben volt ünnepi liturgia, amelyen számos hívő vett részt.

Continue reading

Szentéletű Magyar (Ugrin) Mózes ünnepe egyházmegyénkben

photo01Július 26-a Szentéletű Magyar Mózes emlékének az ünnepe, aki egyike hazánk égi patrónusainak. Az ünnep, amely ebben az évben vasárnapra esett, az egyházmegye minden, új naptárt követő, magyar ajkú egyházközségében a szent emlékének volt szentelve. A miskolci Szentháromság templomban prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus tartott ezen a vasárnapon magyar nyelvű liturgiát Szegedi Szabolcs István diakónus segédletével. A liturgia végén Nyikolaj atya rövid prédikációjában a három magyar származású szent testvér, György, Mózes és Efrém vértanúságának, szenvedéstűrésének és életszentségének a példáját elevenítette fel a hívők előtt.  A három testvér arról is nevezetes, hogy az orosz ortodox egyház első, legkorábbi szentjei közé tartoznak. György vértanúságának (†1015. július 24.) is ebben az évben van az ezeréves évfordulója, aki Borisz fejedelemmel együtt szenvedett önként vállalt vértanúhalált.  Continue reading

A budapesti Radonyezsi Szent Szergij templom oltárünnepe

Image001Július 18-án, Szentéletű Szergij, radonyezsi apát (†1392) ereklyéi feltárásának a napján (1422. július 5/18) ünnep volt a Szent Szergijnek szentelt Lendvay utcai templomban. Az ünnepi istentiszteletre az egyházmegye más egyházközségeiből is érkeztek papok és hívők, hogy együtt imádkozzanak a csodatévő szenthez. A szent liturgiát a templom elöljárója, prot. Kádár Iván vezette prot. Nyikolaj Kim hévízi és Gyimitrij Szvirko ürömi parochusok segédletével és a Dr. Hegedüs Iván által irányított kórus énekes szolgálatával. Iván atya Szentéletű Szergij életének és tanításának mind a múltban, mind ma is élő, érvényes, utat mutató örökségéről szólt a híveknek

prédikációjában. Continue reading

Cári szenvedéstűrő vértanúk ünnepe Ürömben

Image00001Július 17-én, II. Miklós cár és családtagjai vértanúságának napján szent liturgiát tartottak Ürömben, az egykori cári udvari templomban, ahol Alexandra Pavlovna hercegnő maradványai is nyugszanak. Az ünnepi istentiszteletet Gyimitrij Szvirko, a templom elöljárója és prot. Nyikolaj Kim hévízi parochus tartották. A vértanú cári család emlékét különös kegyelettel ápolják a templomban, ahol 2002 óta ismét rendszeresen tartanak istentiszteleteket. Az ünnepre, a hívők közös erőfeszítésének eredményeként, a hercegnő kriptája is megújult.  Continue reading

MORISZ HITTANTÁBOR PUSZTAOTTLAKÁN – 2015. augusztus 17 – 22. között

 

Pusztaottlaka Ifjúsági SzállóÖrömmel értesítjük a Kedves Szülőket és a Gyermekeket, hogy a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) ismét megszervezi immár hagyományossá vált hittantáborát. A helyszín: a pusztaottlakai vadaspark és ifjúsági szálló, és rendelkezésünkre áll a nemrégiben felszentelt ortodox fatemplom (Pusztaottlaka község Békés megye Mezőkovácsházai járásában található). A táborba idén a 6 és 18 év közötti GYERMEKEKET és FIATALOKAT várjuk.  Continue reading

Szent Vlagyimir fejedelem és Szent István király

012015. július 28-án az Orosz Ortodox Egyház, sőt, az egész orosz világ, amely nem határolható országokkal és régiókkal, kivételes jubileumot ünnepel: az apostolokkal egyenlő Szent Vlagyimir fejedelem elhunytának 1000. évfordulóját, aki kereszténységre térítette a Kijevi Rusz népét.  Continue reading

1. világháborús katonai temető átadása Debrecenben

FB_IMG_14369580411322015. július 6-án került átadásra a debreceni Hadifogoly és Járványtemető. A megemlékező átadáson Szergej Borozgyin főkonzul, az Orosz Föderáció Debreceni Főkonzulátusának vezetője, valamint Debrecen Város polgármestere, Dr. Papp László köszöntötte az egybegyűlteket. A megemlékezés részeként Sipos Barnabás, a debreceni Szentháromság egyházközség parochusa halotti emlékszertartást tartott a templom énekeseinek közreműködésével. A temetőben több mint 1600 orosz, szerb, román és olasz katona nyugszik, akik az I. világháború folyamán érkeztek hazánkba, de a kolerajárvány egy hónap leforgása alatt súlyos emberáldozatokat követelt közöttük. Isten nyugosztalja őket, és adjon nekik örök emléket!  Continue reading

Kárpátaljai zarándokok az Istenszülő Ahtirkai ikonjának ünnepén

Ahtirkai_ikon_03A miskolci Szentháromság egyházközség július 4-én ünnepelte a Szentséges Istenszülő Athirkai ikonjának ünnepét. A főpapi liturgiát Márk huszti és nagyszőlősi metropolita vezette. Vele együtt szolgált Tatárka Kirill megbízott parochus, Sipos Barnabás debreceni parochus és Nyikolaj atya, a tiszabökényi magyar ajkú ortodox egyházközség másodlelkésze, Georgij Petrovcij protodiakónus, valamint Vlagyimir Petrovcij és  Szegedi Szabolcs István diakónusok. A miskolci közösség tagjai mellett budapesti, debreceni és kazincbarcikai hívek is részt vettek a szent liturgián. Külön örömet jelentett, hogy Márk metropolita kiséretében egy zarándokcsoport is érkezett a templomba, amely a huszti egyházmegye papjaiból, híveiből, valamint a lelkészek feleségeiből és gyermekeikből állt.  Continue reading

Missziós tábor Mátrafüreden

matraJúnius 22-én, Mátrafüreden nyílt meg, immár hatodik alkalommal, a budapesti Szentháromság egyházközség missziós hittantábora. A tábor, a hagyományok szerint, könyörgő istentisztelettel kezdődött, amelynek során Gyimitrij Kornyilov atya, az egyházközség parochusa, a jó munka megkezdése előtt lelki útravalóval látta el az egybegyűlt gyermekeket, fiatalokat: legyenek egymásnak segítségére mindenben, törekedjenek egymás között a békességre, mondják el naponta a reggeli és esti imákat. A könyörgés után minden résztvevő a kereszthez járult és részesült a szentelt vízből.  Continue reading