A hévízi ortodox egyházközség oltárünnepe

Img00001Az ortodox egyház az ónaptár szerint április 17-én ünnepli a Szűzanya „Életet adó Forrás” ikonjának ünnepét, amely ebben az évben Fényes Hét péntekjére esett. A hévízi tó egyfajta Siloám-forrás, Isten áldása az idelátogatók számára, akik a legkülönfélébb betegségekre keresnek vízében gyógyulást.  Continue reading

Húsvéti főpapi liturgia az ürömi templomban

Img00001Márk érsek budapesti főpásztori látogatásai során április 14-én, Húsvét Keddjén az ürömi templomot és közösségét is fölkereste, ahol a Szent Alexandra császárnő és vértanúnak szentelt templomban vezette a Fényes heti szent liturgiát és a húsvéti körmenetet.  Continue reading

Márk érsek húsvéti, főpásztori látogatása

arhmark2Az ortodox Fényes Hét elején, Márk, jegorjevszki érsek, a Magyar Egyházmegye kormányzója Magyarországra érkezett. Április 13-án, Húsvét Hétfőn de. 10 órakor főpásztorunk vezette az ünnepi húsvéti liturgiát az egyházmegye teljes papsága segédletével.  Continue reading

2015 Húsvétja az Egyházmegye templomaiban. I.

19A szegedi Szent György Nagyvértanú egyházközség ünnepe

Krisztus feltámadt! Христос воскресе! Χριστός Ανέστη! Hristos a înviat! Christ is risen! Christus resurrexit!

Kedves Testvéreink! Nem is gondolnánk, hogy ezzel a húsvéti köszöntéssel ősi köszöntést mondunk: a Krisztus sírjánál megjelenő angyalokat, a kenetvivő asszonyokat, és magukat az apostolokat követjük az örömhír továbbadásában! Continue reading

2015 Húsvétja az Egyházmegye templomaiban. II.

miskolcNagyhét és Húsvét a miskolci Szentháromság ortodox egyházközségben

A Nagyböjt testi-lelki aszkézissel eltöltött hosszú időszakának végén a miskolci ortodox egyházközség hívei megerősítést kaptak, hogy a Nagyhét folyamán méltó módon, bűneiktől megtisztulva várhassák Krisztus Feltámadásának fényes ünnepét. Április 3-án, Lázár szombatjának előestéjén a hívők a betegek kenete szentségének kiszolgáltatására gyűltek egybe. A szertartást Magyar Máriusz esperes, a budapesti román egyházközség parochusa vezette, Tatárka Kirill megbízott parochus és Szegedi Szabolcs István diakónus segédletével. Több mint harminc hívő jött el Miskolcról, Kazincbarcikáról, Sátoraljaújhelyről e fontos eseményre. A szentírási olvasmányok és imádságok három nyelven folytak: magyarul, egyházi szlávul és románul.  Continue reading

2015 Húsvétja az Egyházmegye templomaiban. III.

P1120302Éjjeli húsvéti istentisztelet a budapesti Nagyboldogasszony templomban

„Ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is”, írja Pál apostol a korinthusi keresztényeknek (1Kor 5,14). A mi keresztény hitünknek itt van a forrása: a Húsvétban, a Feltámadás ünnepében, amelyre megtelnek a magyarországi ortodox keresztény templomok.  Continue reading

2015 Húsvétja az Egyházmegye templomaiban. IV.

Img00001Húsvét a hévízi ortodox közösségben

Akárcsak Budapesten, Hévízen is jóval az éjjeli feltámadási istentisztelet megkezdése előtt már sok gyűltek egybe a templomban. A húsvéti szolgálatot prot. Nyikolaj Kim atya, az egyházközség parochusa vezette. Az éjféli szertartás, a sír elbontása után Nyikolaj atya arra buzdította a híveket, hogy most az imádság legyen számukra a legfontosabb, figyelmes és imádságos lélekkel készüljenek a hamarosan beköszöntő örömteli titokra — Krisztus győzelmére a halál felett. A körmenetet, amelynek során, a körmeneti énekben már felhangzott a győzelmi hír: „A Te feltámadásodat Krisztus Üdvözítő, angyalok dicsérik a mennyekben…”, a hajnali istentisztelet, majd a húsvéti szent liturgia követte.  Continue reading

Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkájának húsvéti üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

1_venzelAz Úrban szeretett Főpásztor Testvérek, tiszteletreméltó atyák, istenfélő szerzetesek és szerzetesnővérek, kedves fivéreim és nővéreim!

Örömmel köszöntelek Mindnyájatokat az ősi, de minden időben új, és életünket szilárd alapokra helyező győzelmi kiáltással:

KRISZTUS FELTÁMADT!  Continue reading

Konferencia az ikon szerepéről az irodalomban és a kultúrában

konf_(1)„Az ikon az orosz irodalomban és kultúrában” elnevezésű, tizenegyedik alkalommal megrendezett konferencia március 26-28. között zajlott Moszkvában. A találkozót ez alkalommal annak megálmodója és szervezője, dr. Lepahin Valerij filológus, a Szegedi Tudományegyetem professzora tiszteletére rendezték, aki több mint 20 könyvet írt az ortodox ikonokról, irodalomról és kultúráról.  Continue reading