Megjelent Kronstadti Szent János, „Életem Krisztusban” c. naplója magyar nyelven, az Odigitria Könyvek sorozatban!

Kronstadti Szent JánosKronstadti Szent János (1829–1908), e kivételesen nagy hatású orosz szent „Életem Krisztusban” című lelki naplójának ez a válogatása hosszabb-rövidebb bekezdéseket tartalmaz: a Lélek kegyelmétől áthatott gondolatokat és érzéseket, amelyeket a szerző az önvizsgálat és a próbatételek, illetve az imádságos elmélyülés idején örökített meg.  Continue reading

Márk érsek új megbízatása

bp-015Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa 2014. július 25-i ülésén Márk, jegorjevszki érseket nevezte ki a patriarkátus Pénzügyi és Gazdasági Hivatalának élére, azzal, hogy ideiglenesen továbbra is megbízza a Határokon túli Intézmények Hivatalának vezetésével.

A Magyar Ortodox Egyházmegye papsága és hívei az alábbi levélben köszöntötték kormányzó főpapjukat új, felelős beosztása alkalmából:  Continue reading

NYÁRI UTAZÁSOK…

109231909_large_5148447_1352927573_best_foto_9„Én vagyok az út, az igazság és az élet”

Úti áldásra olvasandó: Jn 14,1-10; ApCsel 8,26-39

A nyári hónapokban, júliusban és augusztusban sokan útra kelnek, rövidebb és hosszabb útra, pihenésre, zarándoklatra, vagy egyszerre mindkettőre. Istenfélő, szép szokás az utazás előtt eljönni a templomba, és az útra az egyház áldását, imáit kérni.  Continue reading

700 éve született Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij (1314-1392; ereklyéinek feltárása 1422)

sergij

„Ebben az évben július 18-a, Szentéletű Szergij, Radonyezsi apát ereklyéi feltárásának a napja a születésétől számított hétszázadik, jubileumi esztendőnek szentelt ünnepségek csúcspontja volt” — olvashatjuk a moszkvai patriarkátus hivatalos honlapján. Az ünnepségekből a magyarországi orosz ajkú egyházközségek is kivették a részüket.  Continue reading

A cári újvértanúk ünnepe Ürömben

SAMSUNG CAMERA PICTURESJúlius 17-e, II. Miklós orosz cár és a cári család szenvedéstűrő újvértanúinak a napja kivételes ünnep a Budapesthez közeli, ürömi Szent Alexandra orosz ortodox templomban, ahol a Romanov-dinasztia egy fiatalon elhunyt sarja, Alexandra Pavlovna nagyhercegnő földi maradványai nyugszanak.

A budapesti Radonyezsi Szent Szergij és Szentháromság, valamint az ürömi Szent Alexandra orosz egyházközség hívei ebben az évben is összegyűltek az ünnepi liturgiára az ürömi templomban. Az ünnepi istentiszteletet Dmitrij Szvirko ürömi és prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus végezte. A szent liturgia a templom körüli körmenettel ért végett a szent szenvedéstűrők ikonjaival.  Continue reading

Elhunyt Vlagyimir, kijevi metropolita

Vladimir kijevi metropolita2014. július 5-én, hosszas betegség után megpihent az Úrban Őboldogsága, Vlagyimir, kijevi metropolita, világi nevén Viktor Markianovics Szabodan.

Az elhunyt metropolita 1935-ben született Markovci (Markivci) nevű faluban, Ukrajnában, paraszti családban. 1954-ben nyert felvételt az Odesszai Papi Szemináriumba, majd 1958-ban a Szentpétervári (egykori Leningrádi) Teológiai Akadémiára, amelyet 1962-ben bakkalaurea fokozattal végzett el. 1965-ben, archimandritaként, az Odesszai Papi Szeminárium rektora. 1966-ban a Jeruzsálemi Orosz Lelki Misszió helyettes vezetője lett, ugyanabban az évben püspökké szentelték, a moszkvai egyházmegye vikáriusa és egyúttal az Orosz Ortodox Egyház képviselője lett az Egyházak Világtanácsánál, Genfben.  Continue reading

Az Ahtirkai Szűzanya ünnepe Miskolcon

aht2A miskolci Szentháromság ortodox egyházközség július 5-én, szombaton ünnepelte a Szentséges Istenszülő Athirkai ikonjának ünnepét. A főpapi liturgiát Feodor munkácsi és ungvári érsek vezette. Az érsek atyával együtt szolgált prot.  Viktor Miszo, a munkácsi egyházmegye titkára, prot. Ioann Shandra, a huszti egyházmegye sajtótitkára, prot. Nyikolaj Kim hévízi parochus, Krank József nyíregyházi parochus, Tatárka Kirill miskolci megbízott parochus, valamint Szegedi Szabocs István és Szvjatoszlav Bulah diakónusok. Az ünnepi istentiszteletre Budapestről, Nyíregyházáról, Kazincbarcikáról és az ország más helyeiről, valamint Oroszországból is érkeztek zarándokok. Continue reading

MORISZ HITTANTÁBOR PUSZTAOTTLAKA 2014

ht14cAugusztus 4 – Augusztus 9.  A Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) ismét megszervezi immár hagyományossá vált hittantáborát. A helyszín ezúttal a pusztaottlakai vadaspark és ifjúsági szálló, és rendelkezésünkre áll a nemrégiben felszentelt ortodox templom is. A táborba idén a 6 és 18 év közötti GYERMEKEKET és FIATALOKAT várjuk!  Continue reading