„Jó ügy céljára a jó Isten mindig megadja a szükséges segítséget.” Márk érsek nyilatkozata a „200 templom programjáról”

amMárk, jegorjevszki érsek, aki egyben a Moszkvai Patriarkátus pénzügyi és gazdasági Hivatalának új vezetője, nemrég nyilatkozatot adott a „Moszkva Városa Templomépítési Alapja” sajtószolgálatának arról a tervről, hogy az ortodox egyház az elkövetkező években kétszáz új templom felépítését szándékozik megvalósítani a fővárosban.  Continue reading

Szent István királyunk ünnepe a budapesti Nagyboldogasszony templomban

smAugusztus 20-án a Magyar Ortodox Egyházmegye papsága és számos híve ünnepi főpapi szent liturgia keretében emlékezett meg államalapító Szent István királyunkról a Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. Az ünnepre ─ Márk, jegorjevszki érsek, kormányzó főpapunk kérésére ─ Márk (Petrovcij) atya, a kárpátaljai Huszt és Nagyszőlős érseke érkezett Budapestre.  Continue reading

Megjelent Kronstadti Szent János, „Életem Krisztusban” c. naplója magyar nyelven, az Odigitria Könyvek sorozatban!

Kronstadti Szent JánosKronstadti Szent János (1829–1908), e kivételesen nagy hatású orosz szent „Életem Krisztusban” című lelki naplójának ez a válogatása hosszabb-rövidebb bekezdéseket tartalmaz: a Lélek kegyelmétől áthatott gondolatokat és érzéseket, amelyeket a szerző az önvizsgálat és a próbatételek, illetve az imádságos elmélyülés idején örökített meg.  Continue reading

Márk érsek új megbízatása

bp-015Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa 2014. július 25-i ülésén Márk, jegorjevszki érseket nevezte ki a patriarkátus Pénzügyi és Gazdasági Hivatalának élére, azzal, hogy ideiglenesen továbbra is megbízza a Határokon túli Intézmények Hivatalának vezetésével.

A Magyar Ortodox Egyházmegye papsága és hívei az alábbi levélben köszöntötték kormányzó főpapjukat új, felelős beosztása alkalmából:  Continue reading

NYÁRI UTAZÁSOK…

109231909_large_5148447_1352927573_best_foto_9„Én vagyok az út, az igazság és az élet”

Úti áldásra olvasandó: Jn 14,1-10; ApCsel 8,26-39

A nyári hónapokban, júliusban és augusztusban sokan útra kelnek, rövidebb és hosszabb útra, pihenésre, zarándoklatra, vagy egyszerre mindkettőre. Istenfélő, szép szokás az utazás előtt eljönni a templomba, és az útra az egyház áldását, imáit kérni.  Continue reading

700 éve született Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij (1314-1392; ereklyéinek feltárása 1422)

sergij

„Ebben az évben július 18-a, Szentéletű Szergij, Radonyezsi apát ereklyéi feltárásának a napja a születésétől számított hétszázadik, jubileumi esztendőnek szentelt ünnepségek csúcspontja volt” — olvashatjuk a moszkvai patriarkátus hivatalos honlapján. Az ünnepségekből a magyarországi orosz ajkú egyházközségek is kivették a részüket.  Continue reading

A cári újvértanúk ünnepe Ürömben

SAMSUNG CAMERA PICTURESJúlius 17-e, II. Miklós orosz cár és a cári család szenvedéstűrő újvértanúinak a napja kivételes ünnep a Budapesthez közeli, ürömi Szent Alexandra orosz ortodox templomban, ahol a Romanov-dinasztia egy fiatalon elhunyt sarja, Alexandra Pavlovna nagyhercegnő földi maradványai nyugszanak.

A budapesti Radonyezsi Szent Szergij és Szentháromság, valamint az ürömi Szent Alexandra orosz egyházközség hívei ebben az évben is összegyűltek az ünnepi liturgiára az ürömi templomban. Az ünnepi istentiszteletet Dmitrij Szvirko ürömi és prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus végezte. A szent liturgia a templom körüli körmenettel ért végett a szent szenvedéstűrők ikonjaival.  Continue reading