„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért”

IMGP6768Márk érsek, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja az idei Nagyböjt első hetében három napot töltött Budapesten, melynek során először február 26-án, csütörtökön, a Nagyboldogasszony székesegyházban szolgált, ahol egyúttal a templom parochusaként Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonjának az olvasását vezette egyházi szláv nyelven. Az istentisztelet végén az elhangzott kánonról tartott elmélkedést a hívek számára. Elmondta, a kánon nagy lelki haszna abban áll, hogy őszinte bűnbánatra ösztönzi az embert, és lelki szemeit saját bűneinek a sokaságára irányítja.  Continue reading

Állami elismerés Márk érseknek

smFebruár 27-én Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki Márk, jegorjevszki érseket, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapját a Magyar Parlamentben.

Az egyházmegye papsága és hívei ezúton fejezik ki jókívánságukat főpásztoruknak a magas elismerés alkalmából, amely azt a bizalmat és megértést tükrözi, mely a Magyar Állam és az Ortodox Egyház között az utóbbi évtizedekben kialakult.  Continue reading

„Nyakukat pallos alá hajtották Éretted”

Huszonegyen voltakNagyböjt első hetében, a szerda esti előreszentelt liturgia vecsernyei részének második sztichirájában találjuk ezt a verssort. Az egész sztichira így hangzik: Mily erény és mily dicséret illeti a szenteket! Mert nyakukat pallos alá hajtották Éretted, ki meghajlítottad az egeket és alászállottál; kiontották vérüket Éretted, ki magadat megüresítetted, és szolgai alakot öltöttél; megalázkodtak egészen a halálig, a Te szegénységedet követve. Azoknak imái által, Isten, a Te könyörületednek sokasága szerint, irgalmazz nekünk.  Continue reading

A Főpapi Tanácskozás útmutató tanítása a hívők részvételéről a szent eucharisztiában

eucharistia2015. február 2-3-án, a Kirill pátriárka beiktatási évfordulóját követő két napon, Főpapi Tanácskozás volt Moszkvában, a Megváltó Krisztus Székesegyházban, amelynek során a főpásztorok, többek között, egy fontos, tízoldalnyi terjedelmű dokumentumot fogadtak el a szentáldozásban való részvétel feltételeiről, és arról, hogy a gyóntatók milyen irányelveket kövessenek a hívőkkel szemben, akik a gyónás és az áldozás szentségeihez járulnak.

Az alábbiakban, bő összefoglalás formájában adjuk közre olvasóink részére a főpásztorok útmutatásának minden fontosabb megállapítását.  Continue reading

Emlékezés a tokaji orosz kolónia és misszió történetére

rkc1Budapesten, február 10-én, a budapesti Orosz Kulturális Központban egy tájékoztató-kiállítás keretében került bemutatásra „Az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok fejlődésének története”, amelyet az ún. „diplomaták napja” alkalmából rendeztek. A program különlegessége volt, hogy a rendezvény Tokaj város önkormányzata, a magyar huszárok és a hadi hagyományokat őrzők egyesülete összefogásával valósult meg. A rendezvényen a budapesti orosz nagykövet, valamint a magyar parlament és Tokaj város képviselői is részt vettek.  Continue reading

Közeledik a tavasz! (Olvasandó: Lukács 19,1-10)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEgyelőre nem a természetben, hanem egyházunk életében. Áldott emlékű lelkiatyánk fiatalkorunkban így emlegette a Nagyböjtöt: „Lelki tavaszunk!” És amikor beköszöntött, „áldott Nagyböjtöt” kívánt.

Zákeus története, bár ebben az évben még januárra esett, már erre a tavaszra hangol bennünket. Hogy miért? Azért, mert nem kevesen vagyunk, akik magunkra ismerünk a kistermetű jerikói fővámszedő történetében. A bűnbánat valójában akkor kezdődik, amikor az ember szívében megszületik a vágy valami igazán szép, nemes és tiszta dolog után. Aminek a tartalmát eleinte nem is tudja magának megmagyarázni, ám erősen vágyódik utána. Később érti csak meg, hogy ez a vágy nem más, mint Isten szótlan hívó szava. Tiszta és állhatatos hívás csak Istentől jöhet.  Continue reading

Kirill pátriárka beiktatásának hatodik évfordulója a Krisztus Megváltó templomában

3P20150201-VAR_5816-12002015. február 1-én, Vámos és farizeus Vasárnapján volt Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája beiktatásának hatodik évfordulója, amelyre az egyház ünnepi szent liturgiával emlékezett.

A pátriárkával együtt szolgáltak a szent szinódus tagjai, metropoliták, főpapok, moszkvai és környékbeli vezető papok, a főpapi tanácskozásra érkezett püspökök, valamint a helyi ortodox egyházaknak a moszkvai pátriárka mellett működő képviseleteinek vezető papjai. Megjelentek a különböző egyházi szervezetek munkatársai, valamint az állam magas rangú képviselői.  Continue reading