Elhunyt Thomas Hopko atya

2015-0318-protopresbyter-thomas-hopko-002Március 22-én, vasárnap halotti emlékszertartás tartottak a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony templomban Thomas Hopko atyáért (1939-2015), a New Yorki-i Szent Vlagyimir Ortodox Teológiai Szeminárium emeritus dékánjáért, aki március 18-án hunyt el az Úrban. Hopko atyát, a papot, prédikátort, teológust sokan ismerték és szerették Magyarországon is, elsősorban népszerű, többkötetes kateketikai sorozatáért, amely az „Ortodox Hit, egy alapvető kézikönyv az ortodox hitről” (The Orthodox Faith: An Elementary Handbook on the Orthodox Church) címet viselte, és amely az egyháztörténelem, a tanítás, a lelkiség és az istentisztelet minden fontosabb témáját felölelte rövid, világos, átfogó, mély ismeretekről és lelki tapasztalatról tanúskodó formában. Az istentiszteletről szóló kötet (II. Worship) magyarul is megjelent, folytatásokban, az egykori Egyházi Krónika hasábjain, majd válogatott szemelvények formájában a Magyar Ortodox Egyházmegye honlapjánContinue reading

A Betegek Kenetéről

soborEgyházmegyénk templomaiban régi hagyomány a Betegek Kenetének kiszolgáltatása nagyböjti időszakban. Így történt az idei Nagyböjtben is a Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. Március 16-án, a Kereszthódolás Vasárnapját követő hétfőn, különböző budapesti egyházközségekből kb. kilencvenen gyűltek egybe a Duna-parti templomban, hogy részesüljenek a lelket és testet gyógyító szentségből. A szolgálatot, amelyet régi hagyomány szerint hét papnak kellene végeznie, ezúttal ketten végezték, Gyimitrij Kornyilov, a Nagyboldogasszony székesegyház papja és prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus, aki a Beteg Szentségének jelentőségéről is szükségességéről is szólt a hívek előtt.

Continue reading

Kirill pátriárka találkozása Dr. Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettessel

patr2015A találkozóra március 11-én került sor a pátriárka moszkvai, Csisztij pereulok-beli rezidenciáján, amelyen Filaret (Bulekov) főapát, a Moszkvai Patriarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának helyettes vezetője, valamint Dr. Erdélyi Árpád, a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivője is részt vett.  Continue reading

Ortodoxia Vasárnapjának ünnepe a Nagyboldogasszony templomban

Az ortodoxia győzelmeAz „ortodoxia─ az igaz keresztény hit ─győzelmének” ünnepe immár a 9. századtól kezdve hagyományosan Nagyböjt első vasárnapjára esik az ortodox egyházban. A konstantinápolyi zsinatot 843. márc. 11-re (más források szerint február 19-re), Nagyböjt első vasárnapjára hívta össze Teodóra, bizánci császárnő, hogy az egyház ünnepélyesen kihirdesse a korábban a császári hatalom által kezdeményezett ikonromboló eretnekség feletti győzelmét, és az igaz keresztény hit visszaállítását.  Continue reading

„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért”

IMGP6768Márk érsek, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja az idei Nagyböjt első hetében három napot töltött Budapesten, melynek során először február 26-án, csütörtökön, a Nagyboldogasszony székesegyházban szolgált, ahol egyúttal a templom parochusaként Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonjának az olvasását vezette egyházi szláv nyelven. Az istentisztelet végén az elhangzott kánonról tartott elmélkedést a hívek számára. Elmondta, a kánon nagy lelki haszna abban áll, hogy őszinte bűnbánatra ösztönzi az embert, és lelki szemeit saját bűneinek a sokaságára irányítja.  Continue reading

Állami elismerés Márk érseknek

smFebruár 27-én Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki Márk, jegorjevszki érseket, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapját a Magyar Parlamentben.

Az egyházmegye papsága és hívei ezúton fejezik ki jókívánságukat főpásztoruknak a magas elismerés alkalmából, amely azt a bizalmat és megértést tükrözi, mely a Magyar Állam és az Ortodox Egyház között az utóbbi évtizedekben kialakult.  Continue reading

„Nyakukat pallos alá hajtották Éretted”

Huszonegyen voltakNagyböjt első hetében, a szerda esti előreszentelt liturgia vecsernyei részének második sztichirájában találjuk ezt a verssort. Az egész sztichira így hangzik: Mily erény és mily dicséret illeti a szenteket! Mert nyakukat pallos alá hajtották Éretted, ki meghajlítottad az egeket és alászállottál; kiontották vérüket Éretted, ki magadat megüresítetted, és szolgai alakot öltöttél; megalázkodtak egészen a halálig, a Te szegénységedet követve. Azoknak imái által, Isten, a Te könyörületednek sokasága szerint, irgalmazz nekünk.  Continue reading