Egy áthoszi zarándoklat emlékei

IMG_7269Zarándokcsoportunk november 3-án érkezett a Szent Hegyre. Uranupolisz kikötőjét elhagyva első állomásunk Hilandar volt, a szerb monostor, ahol hódoltunk a monostor legbecsesebb kincse, a „Háromkezű Szűzanya” ikonja előtt. A meleg fogadtatás után közös ismerőseinkre emlékeztünk, Istenben megboldogult Danilo, budai püspökre és András, ráckevei apát atyára, akik valamikor e monostor lakói voltak. A szerb monostorból a bolgár Zografu felé vettük utunkat, majd a Dohiarut kerestük fel. Estére érkeztünk az orosz Panteleimon monostorba. A virrasztó istentisztelet éjszaka kezdődött, és kora hajnalban fejeződött be.  Continue reading

Nem hitünk „külsője”, hanem lelkünk „bensője” a fontos

IMG_2062-001November 2-án, vasárnap Nyikolaj Kim atya, a hévízi ortodox egyházközség parochusa magyar nyelven tartott szent liturgiát a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. A szent liturgia során, a hívek nemzetiségi összetételének megfelelően, a Miatyánk több nyelven is elhangzott: a magyar és az egyházi szláv mellett görögül és románul is. A szertartás végén, az elbocsátó ima után könyörgő istentiszteletre került sor a templom féltve őrzött kincse, a Bezdini Szűzanya ikonja előtt. Nyikolaj atya orosz nyelvű prédikációját Zimonyi Irina tolmácsolta magyar nyelven a hívek számára:  Continue reading

„Mi köze van a világosságnak a sötétséghez?” 2Kor 6,14

Makszimovics JánosOrtodox keresztény, aki tisztában van hitével, nem vehet részt a Halloween-nek nevezett boszorkányszombaton. Korunk nagy szentje, Makszimovics János, Sanghaji és San Francisco-i érsek nagyon szerette Kronstadti János atyát, és igen sokat tett szentté avatásáért. A Határontúli Orosz Ortodox Egyház (Russian Orthodox Church Outside Russia – ROCOR) 1964-ben avatta szentté a nagy orosz lelkipásztort, és október 19-re tette az ünnepét, amely a Gergely naptár szerint november 1-re, a katolikus Mindenszentek napjára esik*. Continue reading

A csernyigovi akadémiai kórus koncertje a Nagyboldogasszony székesegyházban

petefi2Október 25-én, szombaton a D. Bortnyanszkijról elnevezett csernyigovi akadémiai kórus adta elő Rahmanyinov „Vesperás” című művének énekeit esti virrasztó istentisztelet keretében a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. Az istentiszteleten a második kórus szerepét a székesegyház kamarakórusa töltötte be Bilku Marina vezényletével, akik magyar nyelven énekeltek. A virrasztó istentiszteletet Dmitrij Kornyilov atya, a Szentháromság egyházközség parochusa vezette Vajna-Éliás István és Szvjatoszlav Bulah dikónusok segédletével.

Continue reading

Csodatévő Rilai Szent János ünnepe Miskolcon

Rilai Szent JánosOktóber 19-én, vasárnap, a miskolci ortodox közösség ünnepélyes keretek között emlékezett meg a bolgár ortodox egyház egyik legnagyobb szentjéről, Csodatévő Rilai Szent Jánosról. Idén már második alkalommal került sor a szent emlékének megünneplésére, amelynek során a szent liturgia bizonyos részei ─ az apostoli olvasmány, az evangélium, a papi fennhangok és áldások, az Úr imádsága, az amvon mögötti imádság, az elbocsátás ─ bolgár nyelven hangzottak el. A szentéletű szerzetes iránti szeretet és tisztelet jeleként új ikon is készült a templom számára, amelyet Dr. Kárpáti László művészettörténész festett, és Tatárka Kirill, megbízott parochus áldott meg az istentisztelet keretében.  Continue reading

A Petőfi téri Szentháromság orosz egyházközség zarándoklata Bariba

Nikola-150x150Október 16-18. között, mindössze két napot töltöttek a Szentháromság egyházközség zarándokai, papja, hívei, tanárok, hittanosok és szüleik Bariban, Szent Miklós csodatévő mürai püspök városában, ám e rövid két nap alatt is gazdag élményekben volt részük. Hódoltak Szent Miklós ereklyéinél, az ősi bazilikában, könyörgő és halotti istentiszteletet tartottak a szent közbenjárását kérve élő és elhunyt szeretteikért. Ellátogattak a Baritól 70 km-re található szafari parkba, ahol a különféle állatok szabadon élnek, és amely Európa legnagyobb ilyen jellegű övezete, majd a festői Alberobello („Szépfa”) városkába, ahol a csodatévő, ingyen gyógyító szentek, Szent Kozma és Damján ereklyéi előtt is imádkoztak. Olvasóink megtekinthetik a zarándoklat legemlékezetesebb mozzanatait megörökítő képeket.  Continue reading

A Szent Szergij egyházközség kórusának koncertje az Orosz Kulturális Központban

chorA Lendvay utcai Szent Szergij orosz ortodox egyházközség kórusa október 16-án, csütörtökön, este 6 órai kezdettel lép fel az Orosz Föderáció Kulturális Központjában. A hangverseny Szentéletű Szergij születése 700. évfordulójának lesz szentelve. A Kulturális Központ címe: Budapest, Andrássy út 120. Az Egyházközség szeretettel vár mindenkit!