Főpapi liturgia a miskolci Szentháromság templomban

2014.11.23.-75November 23., Pünkösd utáni 24. vasárnap kivételes nap volt a miskolci ortodox közösség számára. A vasárnapi szent liturgiára ─ Márk érsek, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzójának áldásával ─ Siluan, gyulai román püspök érkezett a Szentháromság templomba a budapesti Keresztelő Szent János román ortodox egyházközség nagy létszámú zarándokcsoportjának kíséretében. A gyulai püspökkel együtt szolgált Tatárka Kirill, a templom megbízott parochusa, valamint Magyar Máriusz esperes, budapesti parochus, Venedikt Hromej szerzetespap, Claudiu Condurache archidiakónus, Emanuel Vaduva diakónus és Szegedi Szabolcs István diakónus.  Continue reading

Tihanyi zarándoklat

IMG_7000-001November 22-én, az ónaptár szerinti „Hamar meghallgató Szűzanya” ünnepén a hévízi ortodox egyházközség zarándoklatot szervezett Tihanyba. A bencés monostorhoz, ahol I. András magyar király nyugszik, a budapesti oroszajkú egyházközségekből és Hévízről is érkeztek hívők, ki autóbusszal, ki saját autóval. Az ortodox szent liturgia immár két esztendeje jó hagyománynak számít a tihanyi apátságban. A vasárnapi már a harmadik ortodox istentisztelet volt, amelyet ezúttal Nyikolaj Kim, Gyimitrij Kornyilov papok végeztek Vajna-Éliás István diakónus segédletével. Az ősi altemplom megtelt hívekkel. A szent liturgia után halotti emlékszertartásra került sor I. András sírjánál az elhunyt királyért, feleségéért, Anasztáziáért, aki Bölcs Jaroszláv kijevi nagyfejedelem lánya volt.  Continue reading

Az Egyház és a diaszpóra találkozója Rómában

roma1November 18-án, az Orosz Föderáció római nagykövetének rezidenciáján rendezték meg azt a kerekasztal beszélgetést, amelyet „Az Orosz Ortodox Egyház és az európai orosz diaszpóra együttműködése tapasztalatainak” szenteltek. A találkozót a Föderáció Külügyminisztériuma, ill. a moszkvai patriarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Hivatala kezdeményezte. Az Egyház küldöttségét, a Hivatal munkatársai kíséretében, annak irányítója, Márk jegorjevszki érsek vezette.  Continue reading

Egy áthoszi zarándoklat emlékei

IMG_7269Zarándokcsoportunk november 3-án érkezett a Szent Hegyre. Uranupolisz kikötőjét elhagyva első állomásunk Hilandar volt, a szerb monostor, ahol hódoltunk a monostor legbecsesebb kincse, a „Háromkezű Szűzanya” ikonja előtt. A meleg fogadtatás után közös ismerőseinkre emlékeztünk, Istenben megboldogult Danilo, budai püspökre és András, ráckevei apát atyára, akik valamikor e monostor lakói voltak. A szerb monostorból a bolgár Zografu felé vettük utunkat, majd a Dohiarut kerestük fel. Estére érkeztünk az orosz Panteleimon monostorba. A virrasztó istentisztelet éjszaka kezdődött, és kora hajnalban fejeződött be.  Continue reading

Nem hitünk „külsője”, hanem lelkünk „bensője” a fontos

IMG_2062-001November 2-án, vasárnap Nyikolaj Kim atya, a hévízi ortodox egyházközség parochusa magyar nyelven tartott szent liturgiát a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. A szent liturgia során, a hívek nemzetiségi összetételének megfelelően, a Miatyánk több nyelven is elhangzott: a magyar és az egyházi szláv mellett görögül és románul is. A szertartás végén, az elbocsátó ima után könyörgő istentiszteletre került sor a templom féltve őrzött kincse, a Bezdini Szűzanya ikonja előtt. Nyikolaj atya orosz nyelvű prédikációját Zimonyi Irina tolmácsolta magyar nyelven a hívek számára:  Continue reading

„Mi köze van a világosságnak a sötétséghez?” 2Kor 6,14

Makszimovics JánosOrtodox keresztény, aki tisztában van hitével, nem vehet részt a Halloween-nek nevezett boszorkányszombaton. Korunk nagy szentje, Makszimovics János, Sanghaji és San Francisco-i érsek nagyon szerette Kronstadti János atyát, és igen sokat tett szentté avatásáért. A Határontúli Orosz Ortodox Egyház (Russian Orthodox Church Outside Russia – ROCOR) 1964-ben avatta szentté a nagy orosz lelkipásztort, és október 19-re tette az ünnepét, amely a Gergely naptár szerint november 1-re, a katolikus Mindenszentek napjára esik*. Continue reading

A csernyigovi akadémiai kórus koncertje a Nagyboldogasszony székesegyházban

petefi2Október 25-én, szombaton a D. Bortnyanszkijról elnevezett csernyigovi akadémiai kórus adta elő Rahmanyinov „Vesperás” című művének énekeit esti virrasztó istentisztelet keretében a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. Az istentiszteleten a második kórus szerepét a székesegyház kamarakórusa töltötte be Bilku Marina vezényletével, akik magyar nyelven énekeltek. A virrasztó istentiszteletet Dmitrij Kornyilov atya, a Szentháromság egyházközség parochusa vezette Vajna-Éliás István és Szvjatoszlav Bulah dikónusok segédletével.

Continue reading

Csodatévő Rilai Szent János ünnepe Miskolcon

Rilai Szent JánosOktóber 19-én, vasárnap, a miskolci ortodox közösség ünnepélyes keretek között emlékezett meg a bolgár ortodox egyház egyik legnagyobb szentjéről, Csodatévő Rilai Szent Jánosról. Idén már második alkalommal került sor a szent emlékének megünneplésére, amelynek során a szent liturgia bizonyos részei ─ az apostoli olvasmány, az evangélium, a papi fennhangok és áldások, az Úr imádsága, az amvon mögötti imádság, az elbocsátás ─ bolgár nyelven hangzottak el. A szentéletű szerzetes iránti szeretet és tisztelet jeleként új ikon is készült a templom számára, amelyet Dr. Kárpáti László művészettörténész festett, és Tatárka Kirill, megbízott parochus áldott meg az istentisztelet keretében.  Continue reading