Márk érsek új megbízatása

bp-015Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa 2014. július 25-i ülésén Márk, jegorjevszki érseket nevezte ki a patriarkátus Pénzügyi és Gazdasági Hivatalának élére, azzal, hogy ideiglenesen továbbra is megbízza a Határokon túli Intézmények Hivatalának vezetésével.

A Magyar Ortodox Egyházmegye papsága és hívei az alábbi levélben köszöntötték kormányzó főpapjukat új, felelős beosztása alkalmából:  Continue reading

NYÁRI UTAZÁSOK…

109231909_large_5148447_1352927573_best_foto_9„Én vagyok az út, az igazság és az élet”

Úti áldásra olvasandó: Jn 14,1-10; ApCsel 8,26-39

A nyári hónapokban, júliusban és augusztusban sokan útra kelnek, rövidebb és hosszabb útra, pihenésre, zarándoklatra, vagy egyszerre mindkettőre. Istenfélő, szép szokás az utazás előtt eljönni a templomba, és az útra az egyház áldását, imáit kérni.  Continue reading

“Örömhír” adás és liturgiaközvetítés megtekintése a MTV médiatárában

mtv1Július 13-án vasárnap a  nyári ortodox „Örömhír” műsort, 20-án vasárnap pedig a július 5-i, miskolci, az Ahtirkai Szűzanya ünnepén tartott szent liturgia felvételét láthatták a nézők a MTV1-es csatornáján.

A két egyházi műsor az adástól számított három héten belül még megtekinthető az M1-es csatorna médiatárában. Az archívumban lehet megkeresni és megnézni, az alábbi világhálós címen: http://www.mediaklikk.hu/m1/#  Continue reading

700 éve született Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij (1314-1392; ereklyéinek feltárása 1422)

sergij

„Ebben az évben július 18-a, Szentéletű Szergij, Radonyezsi apát ereklyéi feltárásának a napja a születésétől számított hétszázadik, jubileumi esztendőnek szentelt ünnepségek csúcspontja volt” — olvashatjuk a moszkvai patriarkátus hivatalos honlapján. Az ünnepségekből a magyarországi orosz ajkú egyházközségek is kivették a részüket.  Continue reading

A cári újvértanúk ünnepe Ürömben

SAMSUNG CAMERA PICTURESJúlius 17-e, II. Miklós orosz cár és a cári család szenvedéstűrő újvértanúinak a napja kivételes ünnep a Budapesthez közeli, ürömi Szent Alexandra orosz ortodox templomban, ahol a Romanov-dinasztia egy fiatalon elhunyt sarja, Alexandra Pavlovna nagyhercegnő földi maradványai nyugszanak.

A budapesti Radonyezsi Szent Szergij és Szentháromság, valamint az ürömi Szent Alexandra orosz egyházközség hívei ebben az évben is összegyűltek az ünnepi liturgiára az ürömi templomban. Az ünnepi istentiszteletet Dmitrij Szvirko ürömi és prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus végezte. A szent liturgia a templom körüli körmenettel ért végett a szent szenvedéstűrők ikonjaival.  Continue reading

Elhunyt Vlagyimir, kijevi metropolita

Vladimir kijevi metropolita2014. július 5-én, hosszas betegség után megpihent az Úrban Őboldogsága, Vlagyimir, kijevi metropolita, világi nevén Viktor Markianovics Szabodan.

Az elhunyt metropolita 1935-ben született Markovci (Markivci) nevű faluban, Ukrajnában, paraszti családban. 1954-ben nyert felvételt az Odesszai Papi Szemináriumba, majd 1958-ban a Szentpétervári (egykori Leningrádi) Teológiai Akadémiára, amelyet 1962-ben bakkalaurea fokozattal végzett el. 1965-ben, archimandritaként, az Odesszai Papi Szeminárium rektora. 1966-ban a Jeruzsálemi Orosz Lelki Misszió helyettes vezetője lett, ugyanabban az évben püspökké szentelték, a moszkvai egyházmegye vikáriusa és egyúttal az Orosz Ortodox Egyház képviselője lett az Egyházak Világtanácsánál, Genfben.  Continue reading

Az Ahtirkai Szűzanya ünnepe Miskolcon

aht2A miskolci Szentháromság ortodox egyházközség július 5-én, szombaton ünnepelte a Szentséges Istenszülő Athirkai ikonjának ünnepét. A főpapi liturgiát Feodor munkácsi és ungvári érsek vezette. Az érsek atyával együtt szolgált prot.  Viktor Miszo, a munkácsi egyházmegye titkára, prot. Ioann Shandra, a huszti egyházmegye sajtótitkára, prot. Nyikolaj Kim hévízi parochus, Krank József nyíregyházi parochus, Tatárka Kirill miskolci megbízott parochus, valamint Szegedi Szabocs István és Szvjatoszlav Bulah diakónusok. Az ünnepi istentiszteletre Budapestről, Nyíregyházáról, Kazincbarcikáról és az ország más helyeiről, valamint Oroszországból is érkeztek zarándokok. Continue reading

MORISZ HITTANTÁBOR PUSZTAOTTLAKA 2014

ht14cAugusztus 4 – Augusztus 9.  A Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) ismét megszervezi immár hagyományossá vált hittantáborát. A helyszín ezúttal a pusztaottlakai vadaspark és ifjúsági szálló, és rendelkezésünkre áll a nemrégiben felszentelt ortodox templom is. A táborba idén a 6 és 18 év közötti GYERMEKEKET és FIATALOKAT várjuk!  Continue reading

Papi zarándoklat Bariba

ikonPapi zarándoklat Bariba, Szent Miklós ereklyéihez. 1.

2014. június 17. és 21. között a Magyar Egyházmegye papságának egy csoportja és hivatalának munkatársai, Márk érsek áldásával, zarándokutat tettek Bariba. Papjaink számára ezt volt az első zarándokút a dél-olasz városba, ahol Szent Miklós mürai püspök ereklyéi nyugszanak. Az út valamennyi résztvevőjét az a vágy vezérelte, hogy a szent és csodatévő főpap ereklyéinél szeretteiért és egyházközségének híveiért imádkozzon, segítségét és közbenjárását kérje mai nyugtalan, forrongó világunkban. Nagy kegyelem volt számunkra, hogy közös szent liturgiát is végezhettünk a szent sírja fölött a Szent Miklós bazilikában.  Continue reading

Kirill pátriárka üzenete az Egyházhoz és a történelmi Rusz népeihez

patriarhAz Ukrajnában dúló testvérháború következtében Kirill pátriárka az alábbi üzenetben fordult az „Egyház teljességéhez” és a „történelmi Rusz népeihez”:

A legnagyobb baj, amely ma érhet bennünket, az Ukrajna területén folyó testvérháború, amely újabb és újabb áldozatokat követel. Vajon mi megy végbe, mindenekelőtt a donyecki és luganszki területeken, és Szent Egyházunk tagjainak hogyan kell viszonyulniuk mindahhoz, ami történik? A történelmi Rusz déli vidékein ma polgárháború zajlik. A véres konfliktus következményei elborzasztóak. Már nem százan, mint télen, Kijevben, hanem sok százan vesztették életüket, ezrek sebesültek meg vagy maradtak fedél nélkül. Csak az ördög ünnepelhet győzelmén, amikor testvérek csapnak össze, gyilkolják egymást, elveszik a nép életerejét.  Continue reading